Engagerede og kloge medarbejdere

Annette Rode

Pædagog og souschef. Ansat august 2006

Annette holder af at hjælpe kollegerne med at udfolde sig og få tingene til at spille, så alles kompetencer, ressoucer og ideer kommer i spil – både for børn og voksne. Når dagens kreative aktiviteter kører og giver børnene gode oplevelser sammen, er det en god dag for Annette. Hun kan lide at få lov til at male og lave gode processer, der giver gode oplevelser og flytter os alle sammen. Annette gør problemer til muligheder.

 

Birthe Løffler Andersen

Pædagog. Ansat april 2012

Birthe er meget kreativ og kan godt lide at hjælpe børnene fra indtryk til udtryk. Hun inddrager gerne brnene i de pædagogiske processer. Birthe er også optaget af det fællesskab og alle de oplevelser børn og voksne får sammen om dyr. Det gælder både vores egne kaniner og katte og alle de mange insekter og smådyr, vi møder på vores vej. Det giver meget nærvær og masser af sproglig udvikling at tale om, hvad dyrene hedder, hvad de spsier og hvordan de lever. Det er vigtigt for Birthe  at børnene lærer at håndtere dyrene ordentlig og hun giver børnene anvisning i hvordan man fx de vandrende pinde op.

 

Karin Reimer Sørensen

Pædagog. Ansat juni 2007

Karin er optaget af det hele menneske. Hun lægger vægt på gode relationer til forældrene og børnene i mellem. Børnene skal klædes på til at deltage i fællesskaber. De skal have et godt selvværd og selvtillid. Karin hjælper børnene med at give dem personlige redskaber til at forstå sig selv og andre i samspil – trods forskelligheder og udfordringer. Hun glæder sig, når børnene kan “tage et skidt-pyt op ad lommen” og når de på denne måde får sprog til at håndtere møderne med andre. Karin arbejder desuden rigtig meget med musik og sang. Karin har taget en tillægsuddannelse i familievejledning.

 

Katrine Holm

Pædagog. Ansat marts 2002

Katrine er optaget af det gode børneliv. Hun ser efter de enkelte børns personligheder og lægger vægt på at de kan mærke, at hun VIL dem.

 

Kim Lyngholm Christensen

Pædagogmedhjælper. Ansat marts 2016.

Kim er optaget af at styrke det enkelte barn med de kompetencer lige netop det barn har. Han holder af at fordybe sig i det børnene synes er spændenden – både ude og inde.

 

Lene Molin

Pædagogmedhjælper. Ansat marts 2003

Lene holder særligt af ture og oplevelser i naturen f.eks i Ejby Ådal. Hun er til alt det kreative med farver, papir, teater og syning. Hun lægger vægt på at børnene lærer at passe på hinanden og tage hensyn og alle de social kompetencer, de har brug for, når de skal have et godt liv med gode venner. Lene er også dyreansvarlig og inddrager gerne børn i dyrepasningen.

 

Mette Amilon

Pædagogmedhjælper. Ansat september 2004

Mette holder af at bruge sine rkeative evner sammen med børnene. Hun føler hun lykkes, når hun kan se at børnene udvikler sig og når det man laver sætter sig spor hos dem. Hun er rigtig god til at tænke positivt og til at vende udfordringer til muligheder.

 

Pernille Gyllstorff

Pædagog. Ansat august 2001.

Pernille brænder for at give børnene redskaber og rum, så de kan etablere legefællesskaber med alle. Hun holder af at være sammen med børnene og være nærværende og lytte ind bag det, børnene siger.

 

Karina Maria Heurlin

Pædagogmedhjælper. Ansat 1. januar 2016 

Karina brænder for det kreative og for at indrette rummet på en spændende måde som gør at børn får nye oplevelser. Hun laver gerne kreative oplevelser til børn på anderledes måder og sørger for at sjove sanseoplevelser fx ved at lade børn røre ved træklodser, blade, sne eller bobbelplast. Hun har især erfaring i de mindste børn og modtagelse af dem

 

Malene Karina Kristensen – pædagog ansat 2019

Malene vægter meget børnenes trivsel.  Æstetikken skal være god- det giver et hyggeligt miljø, en bedre hverdag, bedre lege og børnene kan bedre se deres muligheder. Haven og udelivet er også min