Hvorfor skovbørnehave

Vi synes der er rigtig mange gode grunde til at tage børnene med ud i naturen:

 • Plads, tid og ro til at lege
 • Rige førstehånds oplevelser og sansninger
 • Frisk luft og masser af lys
 • Mindre støj
 • Færre sygedage
 • Bedre motorik
 • Stor bevægelsesglæde
 • God mulighed for fordybelse
 • Mulighed for at følge børnenes spor og interesser
 • Mulighed for at undersøge og eksperimentere
 • Bedre sprogfærdigheder p.g.a. ro og tid og sammen om fælles tredje
 • Stimulation af kreativiteten, da naturen vækker nysgerrighed
 • Færre konflikter, da naturen er rummelig
 • Mere hensynsfuldhed og lydhørhed over for hinanden, da der ro og plads nok til det sociale
 • Opleve glæde og interesse for naturen
 • Forståelse for bæredygtighed og at værne om naturen
 • Gode muligheder for at udvikle viden, kunnen og vilje som styrker børnenes selvværdsfølelse og handlekompetence.

 

De grønne spirer har udviklet en naturkanon. Den viser også, hvad børn oplever i vores magiske Krudthus univers:

http://www.groennespirer.dk/indhold/materiale-og-inspiration/boernenes-naturkanon-1.aspx.