Nøgleinfo

 

Skovbørnehaven Krudthus er en privat børnehave under Titibo-gruppen. Læs mere på www.titibo.dk

Vi er godkendt af Fredensborg kommune og modtager børn fra hele oplandet.

Krudthus har til huse i en gammel skovløberbolig med en meget stor have midt i Tokkekøb Hegn.

Børnehaven åbnede den 1. april 2008 og vi har i gennemsnit 38 dejlige børn. Børnene kan starte fra de er 2 år og 9 måneder gamle.

 

 

Krudthus’s åbningstid er 7.00 til 17.00 alle ugens dage.

Lukkedage:

Vi holder lukket 24.dec – 1. januar samt fredag efter Kristi himmelfartsdag.

Vi afholder 1 pædagogisk dag om året, hvor børnene opfordres til at holde fri og der kun etableres en nødpasningsordning.

 

En gang om måneden er der nødpasning fra kl. 16, da personalet afholder personalemøde. Undtagelse er juli måned. Datoer for hele året udmeldes sammen med årshjulet i januar måned.

 

Kontakt oplysninger:

Skovbørnehaven Krudthus

Stumpedyssevej 60

3450 Allerød

 

Vores telefonnumre er:

Fastnet: 35104762 

Græshopperne/Martin: 31144665

Sommerfuglene/Annette/Christian: 30136129/42224226

(Vi er jo i skoven eller ude og mobil-dækningen er elendig i området, så send en SMS, hvis du ikke kommer igennem første gang.)

 

Vores email adresse er: krudthus@titibo.dk

 

 

Søskenderabat ydes fra bopælskommunen. Det er også i egen bopælskommune, man skal søge om fripladstilskud. Vi fratrækker søskenderabatter eller fripladstilskud i fakturaen til forældrene. Herefter opkræver vi rabatten/tilskuddet hos bopælskommunen

Forældrene har fravalgt madordning.

Forældrebetalingen er i 2019:

for børn over 3 år 1900 kr.

for børn under 3 år 3600 kr

Der betales alle årets måneder.

Betaling skal ske til Krudthus’ konto i Handelsbanken reg.nr. 7630 konto nr. 1017844 så beløbet er til rådighed på vores konto senest den 1. hverdag i måneden. Angiv venligst barnets for- og efternavn ved betalingen.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til Krudthuset med minimum 1 måneds varsel til den sidste i måneden.

Børnene er fordelt i to grupper (græshopperne og sommerfuglene) efter alder og modenhed. Til hver gruppe er tilknyttet to til tre faste voksne.

Græshopperne: De yngste børn, som langsomt bliver vænnet til livet i den store skov. De bruger oftere vores kæmpe store have til at lege i mens de andre børn er i skoven. De opbygger venskaber, synger, tegner, maler og får lært en masse rim og remser. De bliver gradvist sluset ud i skoven via små ture til genkendelige steder. Her er der stor fokus på at blive selvhjulpen.

Sommerfuglene: Børnene er godt på vej til at lære skovens mange muligheder og gemmesteder at kende. De kender reglerne for at færdes i skoven og er klar til større udfordringer både fysisk og mentalt. De går lange ture med mulighed for f.eks. at lege ved Donse og finde uopdagede legesteder.

Vi dyrker alle sammen at være en god ven og at hjælpe hinanden.

 

En gang om ugen i vinter halvåret er der ”skolegruppe” hvor de kommende skolebørn leger med tal og bogstaver, lærer nyt om verden, hinanden og sig selv. Her har vi ekstra fokus på samarbejde, opmærksomhed, fordybelse og kollektive beskeder. 

I sommerhalvåret har vi allesammen BIB  (Børn i bevægelse). Vi voksne skiftes til at sætte gang i diverse danse/gymnastik/lege øvelser, allle er med og musikken og glæden er høj!

Når vi kommer hjem fra skoven, har hver gruppe ’frugt-samling’. Det er ca. kl. 14 og her hører vi historie med relation til vores overordnede tema på det pågældende tidspunkt eller vi snakker om hvad vi har oplevet i løbet af dagen.

 

 

 

 

Øvrige underknapper – i undergrupper:

Børn og pædagogik (underknap)

 

Jeg er noget!

Lykken er at gå og vade
op til knæerne i blade.
Gå på bare, sorte fødder
og så nye gulerødder.
Glæder er at se hvordan at
solens gnister rammer vandet.
Se! De hede luftlag dirrer
der hvor havens guldsmed svirrer.
Sneen dale ned i totter –
er der noget der er flotter’?
Åhr – min tykke snemand vælter!
Det er fordi hans mave smelter.


Jord der lugter, sol i gården,
fuglesang – nu starter våren.
Giv dit barn natur som gave
førend det har lært at stave.
Lyse, sjove barndomsminder
er en skat der aldrig svinder.
Fik du gode barndomsstunder,
går du aldrig rigtig under.
Barnet, som er glad og kåd,
si’r som voksen: Jeg er noget. (Ole, Børnegården Katholt)

 

 

Projekter

 

Hele huset planlægger i fællesskab et årshjul med de vigtigste begivenheder og fokuspunkter i løbet af dette år. Der vil typisk være et par temaer, vi vælger at arbejde sammen om i længere forløb, hvor vi rigtig kan fordybe os. Da vi er en Reggio-Emilio inspireret institution, ser vi undervejs hvad børnene bliver optaget, og prøver at give dem mulighed for at ”forske” videre i deres eget spor. Ofte beder vi forældrene om at bidrage med ideer, oplevelser eller ting hjemme fra.

 

De første måneder af 2017 havde vi fokus på nordisk mytologi. Vi arbejdede med historiefortællinger og fællesskaber og fordybelse i (kreative) aktiviteter. 

Hen over foråret har vi fokus på krop og bevægelse. Her opstartede BIB (børn i bevægelse) igen. Vi afholder vores årlige cykeluge og traditionsrige olympiade. Vi har i denne periode også ekstra fokus på fælleslege. Dette er for at styrke fællesskabet og danne nye relationer og venskaber blandt børnene.

Først på sommeren havde vi fokus på krible-krable dyr. Vi undersøgte insekter fra skovbunden og ’ketjer’ efter insekterne i søerne i Tokkekøb Hegn. Vi har haft et science-tema om vand, hvor vi bl.a. har lavet flyde/synke forsøg og undersøgt overfladespænding.

Til efteråret vil vores overordnet tema fortsat være naturen og science. Her vil vi også afholde vores årlige høstfest, hvor vi bl.a. høster egne afgrøder. 

De kommende skolebørn laver fællesaktiviteter ca. en gang om ugen hen over vinteren og i det tidlige forår.

I december har vi som altid besøg af Krudthusets nisser, der forhåbentlig lander med deres faldskærm til vores lygtefest. Nisserne besøger alle vores børn hjemme, og laver skrækkelige ulykker. Vi har julesamling, lave dekorationer, læse historier og pynter Krudthus op – og så skal vi forhåbentlig ud at kælke.

 

Årsplaner for 2019 kan læses her (indsæt link til )

 

 

 

Pædagogisk læreplan

I vores skovbørnehave arbejder vi med ”Pædagogiske Lærerplaner” på lige fod med alle andre børnehaver i Danmark.

 

Vores tilgang og tre fokuspunkter: VENSKAB – NATUR – BÆREDYGTIGHED indebærer at vi dagligt arbejder med alle de seks læreplanstemaer, som er fastlagt ved lov.

Du kan læse vores pædagogiske læreplan HER

(indsæt link til )

 

 

 

Værdier (underknap)

Vores værdier er:

 

  •         Vi lytter til hinanden
  •         Vi hjælper hinanden
  •         Vi ser muligheder
  •         Vi skaber livsglæde
  •         Vi respekterer hinanden
  •         og udvikler os sammen

Vi arbejder ud fra TitiBo-gruppens fælles værdier, mission og vision. Læs mere på www.titibo.dk.