4 kompetencer

I vores pædagogiske arbejde er vi optaget af at give børnene kompetencer, de kan bruge i et moderne samfund. Mandag Morgen sammensatte for nogle år siden en intermational ekspertgruppe, der formulerede en række kompetencer, som et
menneske har brug for i et moderne samfund. Vi har hentet vores 4 kompetencer i dette arbejde.