Bestyrelsen Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt oktober 2019

Forældre fra Skoven:

Kim (far til Toke) koefoed-larsen@hotmail.com  – formand

Tine (mor til Klara) tinekvist83@hotmail.com – suppelant

Stine (mor til Cornelius) stinerella@hotmail.com – suppeleant

Sarah (mor til Karl) pigensmm@hotmail.com – suppleant

Morten (far til Carmen) morten.grahn@gmail.com – medlem

Charlotte (mor til Mo) godlips@gmail.com – suppeleant

 

Forældre fra Natur:

Rasmus (far til Liva)  rasmus.jorgensen@gmail.com – næstformand

Maria (mor til Kalle) live@marialacour.dk – suppleant

Katja (mor til Dina) katja.berthou@gmail.com – suppleant

 

Personalet:

Marie Pfeiffer – medlem

Lone Kielstrup medlem

Anne Dorte Foged, Leder Naturgruppen annedorte.foged@titibo.dk

Marianne Sørensen, Leder skovgruppen agersoegaard@titibo.dk

Susanne Falk, Direktør  susanne.falk@titibo.dk – sekretær