Cirkusprojekt

Formål:

  • At styrkebørnene i at kunne indgå i fællesskaber
  • At give børnene nogle gode oplevelser gennem traditioner
  • At samarbejde og bruge sommerens cirkusoplevelser til at afprøve sig selv
  • At give børnene nogle dejlige minder de kan tage med år for år.
  • At skabe glæde i børnehaven

Den voksnes rolle: at være nærværende og gå bag ved børnene. Give plads til at lade børnene selv prøve at løse diverse opgaver/problemer/udfordringer. Udfordrer børnenes nysgerrighed og bevidst skabe grobund for at turde at prøve noget nyt. At lytte til børnene og bruge deres ideer

Planlægning:

Projektet foregår 3-4 dage om ugen i to uger. Børnene inddeles i grupper efter ønske i forhold til hvad de vi optræder med. Hver dag holdes fælles cirkussamling.  Her øves sangene og børnene skiftes til at gå ind i midten og vise hvad de har øvet eller hvilen udklædning de er ved at lave.

Dokumentation: Vi tager masser af billeder og skrive nyhedsbreve undervejs børnene tegner og maler om cirkus. Vi har cirkusbøger og cirkusplakater til inspiration..

Høstfest holdes i år d. 13.september Alle børn er med i cirkus og festen starter med at børnene optræder. Forældrene har mad med til fællesbord.

Voksen deltagere: Alle