Den gode modtagelse

 

Ved den gode modtagelse forstår vi en modtagelse med barnet i centrum. Når barnet ankommer skal han/hun føle sig velkommen og tryg ved situationen. Vi har derfor formuleret nogle krav vi vil stille til os selv som medarbejdere.

  • Vi hilser på barnet – helst med navns nævnelse

Målet er at børnene føler sig trygge ved modtagelsen og at de føler sig sikre på at der vil være en voksne til at passe på dem, og hjælpe dem i gang med dagen også når Far eller Mor er gået. Derfor hilser vi på barnet så vidt muligt med navns nævnelse.

  • Vi tager imod beskeder og klarer kortere samtaler om barnet.

Det er vigtigt, at forældrene kan give os besked, hvis barnet kommer med særlige oplevelser eller eksempelvis har sovet dårligt siden sidst, så vi evt. kan tage hensyn til dette eller bedre forstår barnets måske anderledes reaktioner i løbet af dagen. Vi vil derfor altid forsøge at få tid til en kortere snak om spørgsmål, der presser sig på. Har forældrene behov for lidt længere snak, så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan være mere uforstyrret. Vi har ikke altid tid til hyggesnak, da vi skal være opmærksomme på både de børn der kommer og de der er ankommet.

  • Vi tager ansvar, når Mor eller Far går

Det er de voksne omkring barnet (og ikke barnet selv), der skal tage ansvaret for modtagelsen. Vi respekterer det samvær forældrene skaber med barnet under afleveringen og træder først til, når de går eller tydeligt signalerer, at de har brug for en hjælpende hånd. Så snart Mor eller Far har sagt farvel træder vi til. Vi fortæller barnet, at vi hat set ham/hende f.eks. ved at spørge ind til noget, som viser barnet, at man husker ham/hende fra i går.

  • Vinke-hjælp af og til

Målet er at børnene selv kan klare at sige farvel, men vi hjælper dem selvfølgelig gerne indledningsvis. Den gode modtagelse betyder også, at vi giver os tid til de børn, vi har modtaget og eventuelt sætter aktiviteter i gang. Vi kan derfor ikke love, at vi kan deltage i et hvilket som helst vinke-ritual hver dag.

  • Vi tager barnet alvorligt

Den gode modtagelse betyder, at vi tager barnet alvorligt. Når barnet siger at han/hun er ked af at Far eller Mor går, så svarer vi, at det kan vi godt forstå, men derfor skal de jo gå alligevel. Det er aldrig pjat eller skaberi at barnet græder, men kan meget vel være en protest over at skulle skilles fra Mor eller Far. Det er meget sjældent fordi barnet er ked af at være i børnehuset.

 

  • Vi hjælper forældre til at blive trygge

Forældre skal føle sig trygge ved at overlade deres børn til os. De er derfor altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går – også selvom de lige er gået ud af døren.

spørgsmål. Eks: ”Kan du nu hænge din jakke op” og ikke ”Vil du selv hænge din jakke op?” Kære forældre