kommunikation

Daglig kommunikation

Vi vægter den daglige samtale højt. Fortæl gerne hvis der er sket noget i hjemmet som I tror påvirker jeres barn Især med vuggestuebørn kan det være vigtigt at informere om ændrede vaner, sovetider m.m. Vi når ikke at tale med alle forældre hver dag, men spørg endelig hvis der er noget I undrer jer over.  

Parent – kommunikations platform ( Sæt parent logo ind)

Vi bruger et lukket system som hedder Parent. Når jeres barn starter vil I modtage et link, så I kan oprette jer. Daglig kommunikation foregår via dette system. Det vil både være praktisk information om ture eller fødselsdage, men også daglige rapporter om hvad der er sket i løbet af dagen og hvorfor. Vi lægger også billeder op. Det kan være et godt udgangspunkt for samtale derhjemme, om hvad der er sket i børnehaven. Igen så spørg hvis I vil vide mere.

Tjek ind og ud

Det er vigtigt at I husker at skrive børn ind, når I kommer og ud når I går. Tjek ind listen er også vores evakueringsliste. Samt den liste vi bruger, når vi tæller børnene op eller når vi går ture. I værste fald kan vi komme til at ”glemme” et barn, når det ikke er tjekket ind.