Nøgleinfo

Vi bor på Ammershøjvej 2, 4070 Kirke Hyllinge

Telefon 42963842

Kontakt os på: ammershoej@titibo.dk

Vores åbningstider er:
Mandag – torsdag kl. 06.15-17.30
Fredag kl. 6.15-16.45

I skolesommerferien kan der være lidt kortere åbningstid.

Lukkedage som i Lejre Kommune – se i øvrigt vores kalender med lukkedage her på hjemmesiden

Prisen følger de kommunale takster. Bemærk at hvis du er bosiddende i en anden kommune kan prisen være anderledes. Tjek med pladsanvisningen.

 

Børn og pædagogik

 

 

Vores vision

På børneniveau:

Ammershøj tilbyder meningsfulde fællesskaber for alle børn med fokus på kreativitet og natur

Børn bliver hørt, set og inddraget

 

 

 

 

 

På voksenniveau:

Alle bidrager til at gøre AM til det bedste børnehus for alle børn

Alle er parate til i perioder at yde en ekstra indsats for at hjælpe et udsat barn eller voksen

Alle bidrager til et bæredygtigt fællesskab – socialt – økonomisk – økologisk

Vi lader os inspirere af lokalmiljøet

 

Den styrkede Pædagogiske læreplaner

Vi er i gang med at beskrive vores dagligdag ud fra emnerne i  den styrkede pædagogiske læreplan som bleve vedtaget i folketinget juni 2018. Vi har tidligere år haft fokus på hverdagspædagogik og børnefællesskaber. Kort sagt betyder det fokus på hvordan hele dagen er for børnene og ikke kun i aktivitetstiden fra 9 tll 11.

 

       

 

Vores læringssyn (uddrag fra TitiBogruppens Styrkede pædagogisk læreplan)

At lære betyder bl.a. at udvikle sig individuelt og sammen med andre. At tilegne sig en viden om…, og at øve sig i noget. Børn lærer altid og hele tiden og ofte også hurtigere end voksne.

Læring er en erkendelsesproces og det er vigtigt at børn selv oplever, at de lærer nyt og de kan være med til at skabe egne læringsprocesser. (se mere under fra TitiBogruppens Styrkede pædagogisk læreplan)

 

      

Vi arbejder med T Vi konstruere

 

Værdier

Vi arbejder ud fra TitiBo-gruppens fælles værdier, mission og vision. Læs mere på www.titibo.dk. Vi forholder os løbende til vores egne værdier og omsætter dem til daglig pædagogik.  Vil du vide hvordan så se TitiBogruppens Styrkede pædagogisk læreplan.

Vi lytter

Vi hjælper hinanden

Vi ser muligheder

Vi skaber livsglæde

Vi respekterer hinanden

og udvikler os sammen