Planer og rapporter

Lejre Kommune fører tilsyn.

Læs seneste tilsynsrapport her

Driftsaftalen mellem Lejre Kommune og TitiBo-gruppen kan læses her

 

Succeskriterier 19

Styrkede pædagogiske læreplaner:

 

Alle medarbejdere skal have kendskab til de overordnede krav og målsætninger for SPL

Særlig fokus på og dannelse. Hvad er det og hvordan kan vi arbejde med det. Beskrivelse af vores ”røde tråd”

 

Børneperspektiv

Fokus på hvordan børnene kan inddrages i den systematiske evaluering og afprøvning af nye metoder. Kan vi i inddrage flere børnecitater og flere tegn på læring.

Indsamling af erfaringer med ovenstående.

Børneperspektivet synliggøres for børnene.

 

Fastholde RE perspektiv i hverdagspædagogik i forhold til at være nysgerrig på børn og deres historier og bruge hv ord i kommunikationen med dem.

 

Systematisk evaluering

Bruge vores resultater fra dialogiske samtaler.

Fokus på hvordan vi bruger vores evaluering generelt.

Debatter om hvilken rolle spiller parent i evaluering

Hvordan synliggør vi evaluering for forældre

Fokus på at hjælpe ressourcesvage forældre ind i vores fællesskaber.

 

Bilag til links.

Fødselsdagsfolder

Kostpolitik

Den gode aflevering modtagelse

Tøj gode råd til efterår og vinter

Pjece om smitsomme sygdomme hos børn og voksne https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/218F8342350D401680A5F35EF5FCCAB5.ashx

Årshjul