Børnehuset Møllevang

Velkommen til til Børnehuset Møllevang

– en verden med LEG LÆRING og LIVSGLÆDE

 

 

Vi er ca. 60 dejlige, forskellige, nysgerrige og glade børn mellem 0 og 6 år. Børnene er fordelt i huset på 4 aldersinddelte stuer, men vi mødes på kryds og tværs inde og ude i løbet af dagen.

 

Det enkelte menneske

Vi ser hvert barn som noget særligt. Vi møder børnene i øjenhøjde. Vi lytter og taler MED hinanden. Omsorgen tager udgangspunkt i det enkelt barn. Vi lytter til barnet og til jer forældre, og sammen finder vi muligheder for det enkelte barns udvikling.

 

Livsglæden i fællesskabet

Vi er sammen om at skabe en hverdag fuld af livsglæde. Børnene lærer, at de betyder noget for andre. De lærer, hvordan man bygger gode relationer og venskaber. Vi ser forskellighed som en styrke.

 

Legen og læringen

Der er leg og læring i alting. Vi bruger hverdagens mange rutiner til at lære i. Vi griber gerne dagen og børnenes ideer. Vi arbejder også i lange processer, hvor vi sammen udforsker et emne fra mange vinkler. 

 

Huset og haven

Vi skaber mange forskellige ”rum” både ude og inde. Huset og haven er altid i forandring fordi årstiderne skifter, børnenes behov ændrer sig og ideer afprøves. Livet leves og det ses. Vores store hus og have giver mange muligheder, som vi udforsker sammen.

 

Vi er sammen om dit barn

Vi samarbejder med jer forældre om barnets udvikling. Vi taler sammen i hverdagen. Forældre inviteres minimum 1 gang årligt til dialogisk forældre samtale om barnets udvikling. Vi mødes stuevis, afdelingsvis og hele personalegruppen om børnenes fællesskaber.

 

Dine bidrag er vigtige

Alle forældre og andre i familien er velkommen til at deltage både i hverdagen og når vi inviterer til noget særligt. Vi håber, at I som forældre vil være rigtig meget med i vores hverdag, når I kan – både hjemme i huset og på ture. Genbrugsting, særlige aktiviteter eller ideer er altid velkommen – det giver særlige muligheder.

Også gennem forældrebestyrelsen, tilfredshedsundersøgelser og det årlige forældremøde, kan I bidrage til husets samlede udvikling.

 

 

Åbningstider: man-tors 6.45-17.15 og fredag 6.45-16.30

Lukkedage:  5. juni og 24. + 31. december

 

Pædagogiske udviklingsdage:

Titibo vægter høj faglig kvalitet i deres institutioner. Det kræver læring og udvikling. Derfor har vi besluttet at vores institutioner kan afholde 2 dage årligt.

Den ene er for alle Titibos institutioner, den anden er lokal, kun for Møllevangs medarbejdere.

 

I 2020:

D.15. maj: Møllevang

D.20. nov: Titibo

Ved Møllevangs pædagogiskedag er institutionen som udgangspunkt lukket. Er man udfordret i at finde pasning er vi gerne behjælpelige med at finde legeaftaler eller finde anden løsning.

Ved Titibos pædagogiskedag er institutionen helt lukket. Forældre er dog velkomne til at aftale sampasning og låne Møllevang til formålet.

 

Begrænset åbningstid:

Begrænset åbningstid er indført i forbindelse med Frederikssund kommunes budgetforlig gældende for 2020.

I de perioder hvor vi har begrænset åbningstid opfordrer vi til at holde jeres barn fri så vi kan bruge vores ressourcer på tidspunkter hvor der er mere brug for det.

Vælger I at tilmelde jeres barn til pasning, så er det meget vigtigt at vi kender det præcise tidsrum for hvornår barnet vil være i Møllevang. Skriv tidspunkt for aflevering og afhentning i kommentarfeltet når I udfylder ferietilbagemeldingen på Parent.

Perioder med begrænset åbningstid (kl.7-16) i 2020:

D.6. – 8. april (før Påske)

D.22. maj (fredag efter Kr. Himmelfart)

6. – 31. juli (uge 28-31)

28. – 30. dec (mellem jul og nytår)

 

Måske ny i Møllevang?

Kom og besøg os. Ring og aftal hvornår I kommer, så vi kan sætte tid af til at vise jer rundt.

Venteliste styres af Frederikssund Kommune. Opskrivning sker via digital pladsanvisning på borger.dk.

 

Vores forældre siger:

  • Her er plads til mangfoldighed, man føler sig hørt og ens barn bliver set som individ. Godt sammenhold og glæde mærkes hos personalet.
  • Jeg vil nævne, at man får en institution, hvor personalet møder ens barn i øjenhøjde og hvor det enkelte barn bliver set som et individ med egen mening og væremåde.
  • Det søde, dygtige og engagerede personale, de mange gode projekter på stuerne, turene, stort fokus på børnenes trivsel.
  • Samarbejdet med pædagogerne. At både vuggestuebørn og børnehavebørn kan lege frit sammen på de fleste tidspunkter på dagen.
  • Fokus på børnene og deres behov inden for faste rammer
  • Gode udfoldelsesmuligheder både (især) ude og inde
  • God hygge. Gode til at tage på tur. Alsidig leg – ude som inde. Dejligt med den nye legeredskaber uden for.
  • Særlig gode udendørsrammer/Have-til-mave
  • Måden de voksne taler til børnene på og roen hos de voksne. Tilgangen: vi bliver mødt, set, hørt

 

 

 

Herlig efterårstur til Ølstykke skov nov 2017.