Dråberne

Dråberne er stuen for de ca. 2-3 årige.

Her øver vi os meget i at udtrykke os og prøve egne og andres grænser af. Vi bruger meget vores krop og opdager hele tiden nye ting vi kan. Vi er også meget selvstændige og vil meget gerne gøre ALTING selv.

”Knap” der hedder ”Børnehave”

Skoven

oplever at de føler sig hørt både af børn og voksne. Vi arbejder meget med sproget og personlig udvikling. På Skoven udvikler sproget sig meget og børnene bliver bevidste om hvordan sproget kan bruges til at vække forskellige følelser hos deres kammerater. Vi vil bruge lokalområdet, så som naturen og biblioteket. Vi vil bruge rim og remser, dialogisklæsning, sanglege, spil, særligt billedlotteri. Bruge vores sanser til erfaringsdannelse. Når vi arbejder med personlig udvikling, arbejder vi særligt med børnenes selvhjulpenhed så de oplever at lykkes med deres daglige gøremål. Vi ønsker at børnene får en oplevelse af at se, forstå og føle sig selv og sine venner. Her bruger vi fællesskaber til at øve os i at mærke egne grænser, behov og følelser. Spejle sig i de andre børn og aflæse deres følelser.