Medarbejdere

Anja Kaufmann – pædagog ansat 2008 

Jeg brænder for glade børn og forældre. Motorik, musik og udeliv. Oplevelser og udviklingsmuligheder for børnene

 

Brit Kramp – pædagogmedhjælper

Jeg brænder for at give børnene en masse omsorg, tryghed og livsglæde. At udvise engagement og hjerte både for børnene og forældre. Jeg kan ansvar og bevare overblik. Jeg kan møde det enkelte barn hvor de er og understøtte i deres leg og læring.

 

Dorthe Illemann – pædagogmedhjælper ansat 2007

Jeg brænder for udeliv og være kreativ sammen med børnene. Jeg holder af at lave motoriske aktiviteter til musik ude som inde, bl.a motorik. At tage på ture. At følge børnenes spor. 

 

Dorthe Tambour Jensen – pædagogmedhjælper ansat 2007

For mig betyder det rigtig meget at børnene har det godt. Æstetikken skal være god- det giver et hyggeligt miljø, en bedre hverdag, bedre lege og børnene kan bedre se deres muligheder. Haven og udlivet er også min hjemmebane. Og så er det dejligt at lave mad med børnene – det giver mange hyggelige stunder, god snak og børnene får lyst til at spise mere forskellig mad. 

Malene Karina Kristensen – pædagog ansat 2015

 

Pia Pedersen – leder ansat 1. november 2017

Pia har tidligere været pædagog i Møllevang til stor glæde for både børn og voksne. Hun kender derfor også huset og konceptet rigtig godt – hun brænder virkelig for Møllevang. Pia er uddannet arbejdslyst-konsulent og med sin erfaring som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljø-repræsentant har hun fået stor inteteresse for ledelse. Hun bestridt disse tillidshverv over mange år og har desunde været konstitueret leder i flere perioder.

 

Josefine Siegrist – pædagog ansat 1. maj 2017

På barsel 

Holder meget af at arbejde med mennesker. Det er spændende se udviklingen hos børnene både kropsligt og i deres tænkeevne. Det er en stor glæde at få alle de dejlige smil hver dag, når man møder på arbejde.

 

Rikke Tørrild Thorbek – pædagog ansat 2009

Jeg brænder for fælleskabet. Jeg er meget optaget af gruppedynamikker; hvordan påvirker/påvirkes vi af hinanden i det fællesskab, vi befinder os i.

Udgangspunket for børnenes trivsel må være at de har en oplevelse af at være ønsket, høre til og at være en nødvendighed for det fællesskab, de er blevet sat i.

Jeg ønsker at skabe en kultur hvor børnene har en oplevelse af at de kan påvirke deres dag i Møllevang, der bliver lyttet til dem når de siger til og fra, denne respekt for hinandens valg skal virke både i barn-barn relationen og barn-voksen relationen .

Så der arbejdes på både det personlige plan men også på gruppeplan, som nok får en mere demokratisk karakter.

 

 

Lilian Bjelke – udviklingschef i TitiBo ansat 2000

Jeg brænder for det gode børneliv. Derfor er det for mig væsentligt at alle voksne lytter til børns forskellige udtryk, går i dialog med børn, tager børn alvorligt og er parate til at møde børnene, hvor de er. Det vil jeg som udviklingschef gerne være med til at skabe rammer for. Selv kan jeg godt lide at stimulerer børns fantasi og sprog med fortællinger og små teaterstykker. Og jeg elsker at være udenfor og undersøge naturen sammen med børn.

 

Susanne Falk – direktør i TitiBo ansat 1997

 

Jeg er meget optaget af at give børn, medarbejdere og forældre meningsfulde fællesskaber, hvor vi alle mærker at vi betyder noget for hinanden. Vi skal samtidig forstå sammenhængene til naturen og verden omkring os, så vi kan agere bæredygtigt både i forhold til andre mennesker og naturen.

I TitiBo-gruppen er vi sammen om at udvikle både vores pædagogiske og ledelsemæssige faglighed, hvilket er meget givende.

 

 

Ganna Konyk – pædagogmedhjælper ansat 1. oktober 2017. Barselsvikar for Josefine.

Ganne elsker børn. Hun er oprindelig kontoruddannet, men vil gerne videreuddanne sig til pædagog med tiden. Interessen har hun ikkef ra fremmede, da hendes mor har været leder af en børnehave gennem mange år.