Fællesskabet

 

TitiBo-gruppen er:

Et meningsfuldt fællesskab med

 • Fælles menneskesyn, mission, vision og værdier
 • Fælles pædagogisk inspiration fra Reggio Emilia samt Kompetencerådets 4 kompetencer
 • Fælles infrastruktur og værktøjskasse

Hvor vi bruger hinanden til at

 • Udvikle den enkelte institutions faglige og ledelsesmæssige kompetence
 • Håndtere de nye krav, udfordringer og muligheder der kommer ude fra
 • Udvikle, dele og importere spidskompetencer og særlige ressourcer
 • Hente støtte i vanskelige situationer
 • Deler erfaringer og materialer

TitiBo-gruppens institutioner er selvstændige enheder med hver sin profil.

Vi er 4 puljeinstitutioner og 2 privatinstitutioner beliggende i 4 forskellige kommuner.

Alle institutioner drives af TitiBo-gruppen. Det betyder at TitiBo-gruppen har ansvar for ledelse, økonomi, administration, personale og fagligt indhold og udvikling.

Puljeinstitutionerne drives under en driftsaftale med de respektive kommuner. Privatinstitutionerne er godkendt i bopælskommunen.

Alle institutioner er under tilsyn fra den lokale kommune.

Vi arbejder non-profit og hver institution har eget budget.

 

Menneskesyn

Mennesket er grundlæggende godt og vil det gode.

Alle har stærke sider

 

Værdier

 • Vi lytter
 • Vi hjælper hinanden
 • Vi ser muligheder
 • Vi skaber livsglæde
 • Vi respekterer hinanden
 • og udvikler os sammen

Mission

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

Vi giver børnene

– erfaringer og omsorg, der ruster dem til livet
– en oplevelse af at de har værdi og betyder noget for andre
– fællesskaber at lære af og udvikle sig i

Medarbejdernes eksempler fra pædagogisk dag: Vi SER børnene og alle deres “sprog”. Børnene mødes med mange forskellige materialer og stimulerer deres sanser på mange måder. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser. Vi viser dem at vi anerkender deres forskelligheder. Vi skaber udviklende læringsmiljøer inde og ude. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden. Ved at få forskellige “opgaver” oplever børnene at de har betydning for andre.


 • Venskaber

 • Leg og udvikling

 • Glæde

  Vi har på vores fælles pædagogiske dag den 22. november 2019 lavet første brainstorming på, hvordan vi ser de 17 VM i børneperspektiv

Vi giver forældrene

– trygge og omsorgsfulde rammer
– faglig sparring og samarbejde
– mulighed for også at føle sig værdifulde i barnets liv i børnehuset
– et meningsfuldt netværk

Medarbejdernes eksempler fra pædagogisk dag: Vi forsøger altid at være åbne, tydelige, omsorgsfulde og nærværende når børnene kommer og afhentes. Vi fortæller meget om vores hverdag på Parent, i logbøger og dokumentationer. Vi opfordrer forældrene til at ringe ved mindste bekymring. Vi tager problematikker op, er børnenes advokater, lytter og vejleder. Vi har TitiBo-familiecoach. Vi inviterer forældrene til at deltage i hverdagen, bidrage til Barnets Bog og inviterer til spis-med-aftner. Vi har legekammerats-lister. Vi bruger forældremøder til væsentlige debatter. Parent kan bruges som debat-forum. Vores forældresamtaler er ligeværdige samtaler med input fra både forældre og medarbejdere.


 • Respekt

 • Deltagelse

 • Faglighed

Vi vil gøre en forskel i samfundet

Eksempler (medarbejdernes brainstorming på pædagogisk dag): Som en af de få virksomheder på vores felt bidrager vi ofte med interview og informationer til undersøgelser af forskellig art. Vi modtager gerne studerende. Vi deler erfaringer
– især med andre privat-institutioner. Vores juniormedarbejdere får deres første erfaringer med ansættelse i en virksomhed. Vi har samarbejdet med RUC om lykkeforskning. Vi lærer børnene om værdien af genbrugsmaterialer og om bæredygtighed.
Vi køber økologisk når der er rimelig mulighed for det. Vi er en rummelig arbejdsplads – også for kolleger, der ikke er “på fuld kraft”. Vi deltager i Operation Dagsværk. Vi modtager alle slags børn og vores menneskesyn sikrer
at alle bliver set for det de kan. “Vores” børn har ry for at være gode til at samarbejde og tage initiativer, når de starter i skole.


 • Udvikling

 • Natur og miljø

 • Socialt ansvar

Vision

I TitiBo-gruppen arbejder vi med fremtiden bl.a. på vores årlige strategimøder i september.

Vi har formuleret en vision for Børns liv 2020

Vi har formuleret en vision for En TitiBo-institution i 2020

Vi er i fuld gang med at implementere de Styrkede Pædagogiske Læreplaner, der trådte i kraft 1. januar 2019

– Lege og børns fællesskaber er det fælles tema for hele TitiBo-gruppens faglige udvikling i 2017 og 2018. Vi bruger konkrete redskaber (observationer og relations-diagrammer) til at SE hvordan børns lege og fællesskaber opstår,
udvikler sig og hvordan vi voksne støtter børnene.

Evalueringskultur – hvad er det i TitiBo-regi? Vi diskuterer evalueringskultur i ledergruppen og på lederseminarer med andre leder-kolleger. Vi træner alle medarbejdere i at give og modtage feedback og i at bruge HV-ord både
i pædagogikken, kollegialt og sammen med forældrene.

Familie-samarbejdet. Vores definition af en familie omfatter både mor, far, søskende, bedsteforældre, tanter eller “den bedste nabo”. Eksempelvis inviteres alle former for “bedster” til forskellige arrangementer. Vi har udviklet
en ny model for dialogiske forældresamtaler, hvor forældrenes opfattelse af, hvad der er vigtigt for deres barn lige nu, får lige så stor betydning som pædagogernes. Projektet blev støttet af BUPLs udviklingsfond. Materialer
og vejledning kan købes.

Bæredygtighed, globalt udsyn og FNs 17 verdensmål er på dagsordenen både i ledergruppen og i alle vores institutioner, så vi kan blive endnu dygtigere til at bygge betydningen af at passe på vores økosystemer ind i vores pædagogik.
Vi ønsker at blive endnu dygtigere til at give børnene en forståelse af menneskers forskelligheder og ligheder, og af at vi alle bor på den samme jord og er forbundet med hinanden og naturen. Vi henter inspiration i The Doughnut
Model – en ny model om ulighed udviklet af Oxford University.