Frontløbere

Det er altid ønskeligt at institutionerne udvikler deres viden og kompetencer. En måde kan være at udpege en frontløber, som har særlig interesse i et nærmere defineret fagligt område og som påtager sig at løfte institutionens samlede faglige niveau på området.

En frontløber påtager sig særlige funktioner i egen institution efter nærmere aftale med lederen.

I TitiBo-gruppen har vi f.eks. frontløbere i Reggio-emilia pædagogik.