Hverdags-kommunikation

Vi har i 2019 introduceret nyt intra; Parent. Vi bruger det i hverdagen, hvor I som forældre tjekker ind når i kommer og ud når i går hjem. Det er også via Parent at I kan melde sygdom, ferie og fridage. Vi vil op til skoleferier sende en ferieblanket ud, så vi kan tilpasse medarbejdernes timer bedst muligt. Det er også på Parent at I som forældre kan følge med i børnenes hverdag. De enkelte stuer ligger billeder og andet op til Jer. Det er også på Parent, at der vil komme forskellige tilmeldinger til arrangementer. Det er ligeledes en kalenderfunktion, som vi bruger til lægge datoer ind for forskellige arrangementer. Det er også her der skrives nyhedsbreve og andre informationer I som forældre skal have. Når barnet har fået plads hos os, og I forældre har sagt ja til pladsen vil I blive oprettet i Parent. Her er det vigtigt at I får udfylde alle de forskellige punkter, og oplysninger, da det også er her I som forældre kan finde hinandens telefonnumre, så der kan laves legeaftaler.

Desuden er ”hverdagssnakken” når i aflevere og henter Jeres barn vigtigt for vores samarbejde om Jeres barns trivsel og udvikling. Der kan være tidspunkter, hvor det kan være svært at finde tid til denne snak. Men så er I altid velkomne til at sende en besked, så skal vi nok ringe til Jer når