Reggio Emilia inspiration

Vi har prøvet at beskrive hvad vi som personalegruppe lægger i de forskellige ord som vi i børnehuset forbinder med Reggio Emilia inspiration.

 

Børnesynet;

Vi har alle stærke sider

Børnene ses som handlende, tænkende og kompetente individer.

Børn lærer af børn

 

Den voksnes rolle;

At gå ved siden af, bagved eller foran børnene alt efter kontekst

Rollemodel i etik, og “alt det andet”

“Lytningens pædagogik” (ser, lytter anerkender og giver plads)

Gensidige relationer

Giver plads til at børnene i fællesskab kan undres, eksperimentere og udvikle sig sammen, – dvs at den voksne ikke “underviser” eller giver børnene svaret.

 

Fordybelse;

At der skabes rum og plads til fordybelse på mange forskellige niveauer.

 

Dokumentation;

Forskellige medier og metoder.

En cirkulær proces, noget vi lærer af.

Processen dokumenteres.

 

Rummet som pædagogisk redskab:

Rummet som 3. “pædagog”

Læringsrum – ud fra det børnene viser os

Uderummet inspirerer til fantasi, kreativitet og motorisk udfordring

“Væggene kan tale”, hvad er det vi hænger op, hvordan, tekst, æstetik

 

TiMiDa;

Materialer anvendes på nye måder

Genanvendelse af materialer.