Trivsel

Trivsel – hvad er det?

Trivsel er afgørende for børns læring og udvikling. Vi har herunder listet nogle af de ting som vi finder vigtigt for børns trivsel.

 

Tryghed;

En forudsigelig hverdag, som skaber genkendelighed både for barnet og forældrene. Når familien er tryg, er barnet trygt!

 

Fællesskab;

Vi skaber muligheder for, at alle børn kan deltage i fællesskaber. At alle børn føler sig inkluderet i en mindre eller større gruppe.

 

Godt børneliv;

At børnene føler sig modtaget af glade og imødekommende voksne. At børnene indgår i samvær med andre børn.

 

Institutionskultur;

Barnet bliver mødt der, hvor det er i dets udvikling. Traditioner, genkendelighed og en faglig sund institution.

 

Faglighed;

Kompetente voksne, der bruger deres faglighed, er nysgerrige på børnene og udvikler sig sammen med børnegruppen.

 

Familiesamarbejde;

Vi sparrer og er i dialog med forældrene om barnets udvikling, vi er anerkendende og inviterer til arrangementer og netværk, og skaber en dialog om barnet og familien.

 

Børn i trivsel har overskud til at hjælpe hinanden.

 

Måltider;

Sund og sanselig kost. At barnet får en viden om hvad det spiser, hvor maden kommer fra og nogle gange har mulighed for at deltage i tilberedning af måltider, se i øvrigt afsnittet om kostpolitik.

 

Måltidskultur;

Æstetik, at vi sætter rammerne for hvordan et måltid kan forløbe, så der er mulighed for en rar stund, med nærvær og samtale.