Kreativitet

Børn har 100 sprog og vi skal sætte rammer op som gør det muligt at bruge dem. I alle aldre arbejder vi med kreativitet ude og inde. Børnene skal opleve glæden ved skabende aktiviteter. De skal inddrages og have mulighed for selv at producerer noget kulturelt i det miljø de færdes i dvs. med inspiration fra naturen og hverdagslivet.