Bæredygtighed

Formål:

At gøre Krudthus til et bæredygtigt fællesskab -socialt, økonomisk og økologisk

At efterlade naturen i så god stand som muligt, til de fremtidige generationer.

At børnene får en fornemmelse for materiale/sortering, affald og genbrug.

At børnene får gode oplevelser i naturen og en forståelse for vigtigheden i at passe på den.

At børnene oplever cyklussen i køkkenhaven og mærker glæden ved egen formåen.

At børnene får en begyndende nysgerrighed på energi, vand, vejrforhold og fødekæder

At have et fælles mål, børn som voksne og have et fællesskab omkring det.

At følge børnenes spor, emnet er bredt og kan føre os vidt omkring.

 

Bæredygtighed er også vigtigt for os. Børnene skal lære ikke kun at vise omsorg og respekt for hinanden, men også at tage hensyn til og vise respekt for naturen. Det styrker vi, når børnene oplever glæden ved et rigt udendørsliv og samtidig har viden og færdigheder der styrker deres selvhjulpenhed, selvværd og lyst til at tage hensyn til naturen og miljøet.

 

Børnene skal også have erfaring med at kunne stille spørgsmål, eksperimenter og finde sammenhænge omkring naturfænomener (science)- for derved at udvikle deres handlekomptence. Vi øver os derfor i, ikke bare at give børnene svar på deres spørgsmål, men i at undre os sammen med børnene

 

Vores tre nøgleord (venskaber, natur og bæredygtighed) er den røde tråd i alt det vi oplever sammen med vores børnegrupper.

Vi lærer nyt hver eneste dag vi befinder os i skoven, navne på dyr, træer, blomster og bitte små insekter.

Hvordan vinden lyder når vi er i en nåleskov og helt anderledes når vi er ude på de åbne vidder…

Børnene bliver meget hurtigt bevidste om f.eks aldrig at smide affald/madpapir fra sig.

Vi bruger skovens materialer eller genbrugsmaterialer til vores lege.

 

Vores gamle skovløber hus har vi selv istandsat. Vi har besøgt et utal af loppemarkeder og efterhånden fået alt det, der skal til for at etablere en skovbørnehave.

Vi har muldtoiletter.

Vi har meget fokus på at vi ikke bruger for meget vand.

Vi bruger bæredygtige rengøringsmidler.

Vi affaldssorterer og meget mere …:).