Forældrebestyrelse

Vi har en fantastisk forældreopbakning til alt hvad vi foretager os i både stort og småt. 
Forældrebestyrelsen er med til at drøfte generelle og konkrete sager af betydning for børnehavens drift. 
De er en stor hjælp til planlægning og udførelse af de forskellige arrangementer vi har i løbet af året, såsom lygtefest og arbejdsdag.

 

Forældre i bestyrelsen:

 

 

Formanden for forældrebestyrelsen er Galina Gavrilova. Hvis du vil vide mere om vores dejlige skovbørnehave set fra forældre vinklen er du velkommen til at kontakte Galina på telefon: 61857877 eller sende en mail: galina.kuznetsov@gmail.com

 

Vi har indført ’Modtage forældre’ – hvorfor?

For at få den bedste opstart i Krudthus, for både barn og forældre, tilbyder vi en modtageforældre. Modtageforælderen er en der har børn i Krudthus, og som frivilligt gerne vil sikre at nye børn og forældre får en god start.

Modtageforælderen kan give et indblik i dagligdagen, give råd til tøj, madpakke mm. Fortælle om kommende arrangementer og egen erfaring. Modtageforælderen er et upartisk forum, hvor alle emner kan vendes.

Det er op til nye forældre, hvor meget de ønsker at gøre brug af en modtageforældre – Tilbuddet gives i bedste mening.

Vores modtageforældre er Michael Vincentz Skriver  og har telefonnummer: 24940665

 

Vi har malet sommerblomster med oliekridt, ecoline og tus.