Pædagogiske læreplaner og årshjul

Pædagogisk læreplan

Vi er i gang med at beskrive vores dagligdag ud fra emnerne i  den styrkede pædagogiske læreplan som bleve vedtaget i folketinget juni 2018. Kort sagt betyder det fokus på hvordan børnene udvikler sig og lærer hele dagen.

Vores tilgang og tre fokuspunkter: VENSKAB – NATUR – BÆREDYGTIGHED indebærer at vi dagligt arbejder med alle de seks læreplanstemaer, som er fastlagt ved lov.

Vi har tidligere år haft særlig fokus på hverdagspædagogik og børnefællesskaber og leg og forældresamarbejde.

Du kan læse vores tidligere pædagogiske læreplan Pædagogisk læreplan KH 2015-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul

Hele huset planlægger i fællesskab et årshjul med de vigtigste begivenheder og fokuspunkter i løbet af året.  Typisk vælger vi et par temaer som vi fordyber os i hen over året. Vi følger det børnene bliver optaget af undervejs og giver børnene mulighed for at ”forske” videre i deres eget spor. Ofte beder vi forældrene om at bidrage med ideer, oplevelser eller ting hjemme fra.

 

De første måneder af 2019 havde vi fokus på nordisk mytologi. Vi arbejdede med historiefortællinger og fællesskaber og fordybelse i (kreative) aktiviteter.

Hen over foråret har vi fokus på krop og bevægelse. Her opstartede BIB (børn i bevægelse) igen. Vi afholder vores årlige cykeluge og traditionsrige olympiade. Vi har i denne periode også ekstra fokus på fælleslege. Dette er for at styrke fællesskabet og danne nye relationer og venskaber blandt børnene.

Først på sommeren havde vi fokus på krible-krable dyr. Vi undersøgte insekter fra skovbunden og ’ketjer’ efter insekterne i søerne i Tokkekøb Hegn.

I efteråret var vores overordnet tema fortsat være naturen og science. Her afholdt vi vores årlige høstfest, hvor vi bl.a. høstede egne afgrøder.

De kommende skolebørn lavede fællesaktiviteter ca. en gang om ugen hen over vinteren og i det tidlige forår.

I december har vi som altid besøg af Krudthusets nisser, der forhåbentlig lander med deres faldskærm til vores lygtefest. Nisserne besøger alle vores børn hjemme, og laver sjove løjer. Vi har julesamling, lave dekorationer, læse historier og pynter Krudthus op – og så skal vi forhåbentlig ud at kælke.

 

Du kan læse vores årsplan 2019 her