Hvorfor skovbørnehave

Vi synes der er rigtig mange gode grunde til at tage børnene med ud i naturen:

 • Plads, tid og ro til at lege
 • Rige førstehånds oplevelser og sansninger
 • Frisk luft og masser af lys
 • Mindre støj
 • Færre sygedage
 • Bedre motorik
 • Stor bevægelsesglæde
 • God mulighed for fordybelse
 • Mulighed for at følge børnenes spor og interesser
 • Mulighed for at undersøge og eksperimentere
 • Bedre sprogfærdigheder p.g.a. ro og tid og sammen om fælles tredje
 • Stimulation af kreativiteten, da naturen vækker nysgerrighed
 • Færre konflikter, da naturen er rummelig
 • Mere hensynsfuldhed og lydhørhed over for hinanden, da der ro og plads nok til det sociale
 • Opleve glæde og interesse for naturen
 • Forståelse for bæredygtighed og at værne om naturen
 • Gode muligheder for at udvikle viden, kunnen og vilje som styrker børnenes selvværdsfølelse og handlekompetence.

 

De grønne spirer  og friluftsrådet har hver udviklet en naturkanon. Den viser også, hvad børn oplever i vores magiske Krudthus univers:

BØRNEHAVERNES NATURKANON

Friluftsrådet_Børnenes_Naturkanon