Varme og kloge medarbejdere

Annette Grunnet

Leder af Krudthus

Pædagog hos Sommerfuglene

Ansat 1/9-2015

– Uddannet pædagog

– Oprindelig uddannet Can.Scient. kemi/miljøbiologi i 1998 og undervist på laborantuddannelsen og HTX

Kurser indenfor det meste af børneområdet bl.a. naturformidling, udeliv, kreativitet, sprog, motorik, science, demokratisk dannelse og det gode forældresamarbejde

Særligt optaget af at skabe det gode børneliv med fokus på, hvad der giver mening for barnet ’her og nu’, men også sigter på at barnet bliver skoleparat og dannet til livet samt naturformidling, science, bæredygtighed og glæde for naturen.

Bidrager til faglig debat ved bl.a. at være medforfatter på pædagogiske artikler og oplægsholder om ’skrot’ og inklusion, demokrati og science i børnehøjde.

Afholder kurser og pædagogiske dage om science og bæredygtighed.

 

Martin Ø. Slavensky

Pædagogmedhjælper hos Græshopperne

Ansat 1/4-2009

– Førstehjælpskursus

– kursus i “de vilde drenge”
– kursus i Tegn til Tale

– kursus i science og skovmatematik

– kurser i naturformidling

Studietur Om Reggio Emilia i Stockholm

Børnenes ambassadør. Respektfuld og anerkender børnenes valg af aktiviteter og venner. Ser børnenes ressourcer, har stor forståelse for børnenes forskelligheder og forudsætninger, deres livsglæde, evner og interesser. Dygtig formidler på både børne-og voksenplan. Herudover særligt optaget af naturen, dyrelivet, fælleslege, spil og heltetræning.

 

Susanne Ortmann

Pædagog hos Græshopperne

Ansat 1/1 2018

Sprogansvarlig

Uddannet  pædagog i 1982

Kurser i bl.a.:

Natur og udeliv

Kreative kurser

Sprog

Science

Det gode forældresamarbejde

Har arbejdet med udeliv og natur i mange år – og ser uderummet som et fantastisk sted at opholde sig.

Særligt optaget af børns venskaber og relationsdannelse – samt udelivet med alt hvad det indebærer.

At skabe rammer hvori børnene kan agere.

 

Ragnar Poulsen

Pædagogmedhjælper

Ansat 1/12-2010

– Lederuddannet fra Gerlev Idrætshøjskole

– Friluftslivsvejleder i Natur og kyst

– Bachelor i historie

– Kandidat i idræt

– Livredder

– Førstehjælpskursus

– Uddannet fodboldtræner

– Studietur Om Reggio Emilia i Stockholm

Særligt optaget af musik, friluftaktiviteter, klatring, historiefortælling og alt i sne.

 

Christian Grand

Pædagog hos Sommerfuglene

Ansat 1/5-2016

– Uddannet pædagog

– Førstehjælpskursus

– Brandkursus
– Reb og naturkursus

– Naturkursus (Lege i skoven)

– Udlært instruktør i badminton og tennis

– Svømmelærer

Særlig optaget af narrativ fortælling, samt lære børn spørgeteknikker til at danne relationer og hvordan man skaber den bedste indgangsvinkel til legen samt hjælp til selvhjælp og identitetsdannelse.

Har stor viden og erfaring med pædagogisk arbejde i naturen, med børn i alderen 3-6 år.

 

Lilian Erud

Idrætspædagog hos sommerfuglene

Ansat 1/8 2018 . 

Diplom i kultur og æstetik: At skabe Lærings miljøer, så barnet kan fordybe sig og skabe gode lege relationer.

Diplom i vuggestuepædagogik: Den gode modtagelse

Praktikvejlederuddannelsen

Diverse naturkurser

Brænder for friluftsliv og science og skovmatematik. Science aktiviteter som bygger på børns egne spørgsmål, undren og nysgerrighed om den verden som omgiver dem. Samt 

at arbejde med børns sociale kompetencer, så børnene bliver robuste og fyldt med selvtillid, og klare og parate til at møde livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Steffensen

Ansat 1/11-2019

Læreruddannet

– Parkourelev fra Gerlev Idrætshøjskole

– Erfaren kontaktimprovisations danser

– Førstehjælpskursus

– Spiludvikler

Er ekstra nysgerrig på at udvikle børnenes initiver igennem fælles historiefortælling og leg.

Dykker også tit ned i alternative bevægelsesformer, guitarspil, sang, barfodsløb og dans.