Kurser

I TitiBo-gruppen kører vi kurser for vores egne medarbejdere i emner, som vi mener er relevante.

Vores kursusform er Reggio-inspireret: Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

Kursuslederen går både foran, ved siden af og bagved deltagerne undervejs i forløbet. Man lærer rigtig meget af hinanden.

Eksempler på kurser: Pædagogiske læreplaner – planlægning og evaluering. Meditation, Rummet som pædagogisk redskab, Vuggestuepædagogik

 

Se særligt knappen med Natur og science-kurser

Vi arrangerer altid gerne kurser målrettet konkrete behov i kollegainstitutioner.