Læringssyn

At lære betyder bl.a. at udvikle sig individuelt og sammen med andre. At tilegne sig en viden om…, og at øve sig i noget. Børn lærer altid og hele tiden og ofte også hurtigere end voksne.

Læring er en erkendelsesproces og det er vigtigt at børn selv oplever, at de lærer nyt og de kan være med til at skabe egne læringsprocesser.

Børn lærer både gennem spontane oplevelser, børne-skabte aktiviteter, hverdagens rutiner, leg eller voksenskabte situationer. De lærer gennem deres erfaringer og ved at få lov til at eksperimentere. Børn lærer gennem egen fordybelse (flow) og gennem fællesskaber eksempelvis i lege, ved at afprøve indhentede erfaringer, ved at eksperimentere med roller eller af eksempler på andres adfærd. Børn lærer og erfarer ofte via krop og sanser.

Det enkelte barn har mange ressourcer at trække på og har forskellige læringsstile. Børn lærer det, de har brug for i den konkrete situation, når de er klar til det. Barndommen har en værdi i sig selv og skal nydes. Der skal være plads til undren, nysgerrighed og

Børn lærer også ved at indgå i et fællesskab med voksne, der sætter standarder for anerkendende samvær, god moral, omsorg for andre, begejstring, fordybelse, forundring, nysgerrig undersøgelse, bevægelse og refleksion over egne erfaringer.

Når vi skaber læringsmiljøer tager vi udgangspunkt i at børn har 100 sprog (inspireret af Reggio Emilia) samt flere læringsstile (H. Gardner og R. Dunn). Børnene skal derfor mødes med mange forskelligartede tilbud. Det er den voksnes ansvar at have øje for barnets proximale zone ( jf. Vigotsky) og skabe læringsrum der understøtter dette. ”