Ledergruppen

TitiBo-gruppen ER vores medarbejdere. Vores medarbejdere har høj faglighed – typisk af forskellig art. Vi arbejder hele tiden med kompetenceudvikling på rigtig mange måder. Læs mere under hver institution og se vores aktiviteter i TitiBo-akademiet.

Lilian og Susanne udgør TitiBo-gruppens ledelse. Vi mødes med alle ledere og souschefer til ledermøder hver 2. måned. Lilian og Susanne kommer desuden ude i alle børnehusene minimum 1. gang om måneden – i perioder langt oftere.

Vi har overenskomster med BUPL for pædagoger og FOA for pædagogmedhjælpere. Som medlem af DI følger vi desuden overenskomster for vores øvrige medarbejdere.

 

 

Susanne Falk

Direktør

Telefon 2621 0342

Jeg er meget optaget af at vi skal give børnene en glad barndom hos os, hvor de får mange forskellige muligheder for udvikling, og hvor de oplever at de betyder noget for andre. Jeg tror på at det lægger grunden til et lykkeligt liv i en spændende fremtid, vi end ikke kan forestille os i dag. Vores mange diskussioner om ledelse, pædagogik, etik, filosofi og samfundsudvikling er meget inspirerende, og jeg synes, jeg har det bedste job af alle.

Jeg er uddannet kemiingeniør, HD i organisation. I Danisco og ISS koncernerne har jeg arbejdet med levnedsmiddelkemi, kvalitetsstyring, konceptudvikling og lederudvikling. I februar 2002 købte jeg 4 dagtilbud ud af ISS Juniorservice og startede TitiBo-gruppen Aps, som jeg fortsat ejer 100%.

 

 

Lilian Bjelke

Udviklingschef og leder i Børnehuset Ammershøj

Telefon 2161 4301

Det vigtigste for mig er at skabe et godt børneliv for alle børn i vores dagtilbud. Det betyder både at sikre trivsel, udvikling og læring men også at sørge for at alle børn er med i børnefællesskaber på deres egne præmisser. Jeg bistår personalet i alle vores dagtilbud til at skabe gode rammer for børnene og inspirerer til nye pædagogiske løsninger. Jeg hjælper med mange forskelligartede opgaver og kan også mødes som vikar på grupperne. Derudover står jeg for vores netværksmøder hvor personale og forældre uforpligtende mødes om et fælles fagligt tema. Jeg tilbyder vejledning eller coaching til forældre og personale, når der opstår udfordringer i børneopdragelsen.

 

 

Pia Pedersen

Leder i Børnehuset Møllevang

Pia er uddannet pædagog og er efterfølgende certificeret som arbejdslyst-konsulent. Hun har tidligere været ansat som pædagog i Børnehuset Møllevang og kender derfor institutionen og TitiBo-gruppen gennem mange år. Pia tiltrådte som leder for Møllevang den 1. november 2017.

Jeg brænder for at børn, som voksne, føler sig som en del af fællesskabet. At alle føler sig set, hørt og anerkendt. En dagligdag i Møllevang ønsker jeg bærer præg af nysgerrighed og åbenhed, så vi kan lære og udvikle os sammen. Det er væsentligt for mig at alle trives, derfor er dialog et af mine nøgleord. Vores dialogiske forældresamtaler er netop udviklet for at fremme trivslen. Her bliver vi bedre og bedre til at lytte, så vi kan blive klogere på hinanden og dermed opnå de bedste udviklingsbaner. Konceptet bruger jeg også på medarbejder plan. Jeg ønsker at Møllevang gøre brug af det som lokalsamfundet tilbyder, ligesom at jeg gerne vil have at Møllevang laver arrangementer som er åbne for lokalsamfundet. Jeg lægger stor vægt på at vi tør tænke ”ud af boksen” og ikke hænge os for meget i ”plejer”. På den måde holder vi hinanden i gang og Møllevang tidssvarende.

 

 

Gitte Strøyer

Leder i Gemsevejens Børnehus

Jeg var med til at starte Gemsevejens Børnehus i 1998. Jeg har oprindelig en kontoruddannelse, men blev færdig som pædagog i 2008. Jeg brænder for at give børnene en god start på livet, ved at have fokus på det gode børneliv. Det gør vi i Gemsevejens Børnehus ved at have fokus på Sundhed, udeliv og inkluderende børnefællesskaber.

Af uddannelse har jeg diplom i social inklusion, og er uddannet inklusionsleder.

 

 

Dorte Foged
Leder i Agersøgård Naturbørnehave

Jeg har været ansat I Hvalsø/Lejre kommune som leder i mange år. Første gang i 1993 startede jeg sammen med en forældregruppe Agersøgård Naturbørnehave. I 1996 var jeg som leder med til at starte Børnehaven Fuglemarken og i 2002 vendte jeg tilbage til Agersøgård Naturbørnehave. Nu Agersøgård Skov- og Naturbørnehave. Børnehaven overgik 1. januar 2010 til Titibo.

Jeg er meget glad for mit arbejde som leder og lægger stor vægt på et demokratisk fællesskab i personalegruppen hvor alle tager ansvar for udvikling og oplever arbejdsglæde som forplanter sig til Børnene.

Jeg brænder også meget for det pædagogiske arbejde med børnene, og den administrative del i arbejdet er tilrettelagt på en måde så jeg har mulighed for at have mange timer sammen med børnene.

I børnehaven lægger vi vægt på venskaber, natur og udeliv. Dette har min store interesse. Jeg lægger ligeledes stor vægt på at der er plads til kreativitet og at børnene støttes i deres lyst til at undersøge, udforske og skabe.

Jeg holder meget af sang og musik og bruger dette meget i mit arbejde med børnene.

 

 

Marianne W Sørensen

Leder i Agersøgård Skovbørnehave

 

 

Annette Grunnet
Leder i Skovbørnehaven Krudthus

Jeg er uddannet pædagog og miljøbiolog/kemiker (cand. Scient.).

Jeg er meget optaget af, hvordan vi gør det gode børneliv med fokus på, hvad der giver mening for børnene ’her og nu’, men også sigter på at gøre børnene dannet til livet.

Jeg brænder for at skabe en bæredygtigt børnehave, som vi alle – børn, ansatte og hele familien – oplever er vores, og vi alle i fællesskab bidrager til at skabe et dejligt børneliv.*

Jeg er særlig optaget af naturformidling, science, bæredygtighed og børns venskaber. Jeg synes skovbørnehaver er den ideelle ramme for en god barndom, da det giver børnene en rigdom af viden, oplevelser og sansninger. Samtidig giver det mulighed for ro til at lege og udforske og fordybe sig.

Jeg har bidraget til faglig debat ved at skrive pædagogiske artikler og være oplægsholder om bl.a. ’skrot’ og inklusion, demokrati og science i børnehøjde.

Jeg afholder kurser og pædagogiske dage om science, bæredygtighed og skovmatematik.