Natur

“Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.”

Dagtilbudsloven 2018

 

Naturen er rundt om os hver eneste dag – vi satser på at forstå den og også at passe på den. Vi lærer nyt hver eneste dag vi befinder os ude. Hvordan vinden lyder når vi er inde i skoven og helt anderledes når vi er ude på de åbne vidder. Vi følger naturens gang i skoven og i haven lige fra at se de første anemoner til at se partering af hjort og fasaner.

Naturoplevelsern og udeliv er vigtigt for alle børn og udviklende både for kreativitet, sundhed og bevægelse. Samtidig er uderummet et super sted til at pirre børnenes nysgerrighed og giver rig lejlighed til fordybelser og eksperimenteren

Bæredygtighed  i børnehøjde  betyder at vi giver børnene en fornemmelse for at  ikke kun vi  – her og nu – men også de som kommer til senere, kan trække ren luft ind i lungerne, at havet stadig er fyldt med levende fisk og skoven med hindbær og nødder som kan spises.

Science er leg og eksperimenter der stimulerer børns nysgerrighed og lyst til at udforske verdenen indenfor naturvidenskab .Science giver børnene erfaring og viden om naturvidenskabelige begreber og metoder via konkrete, sanselige aktiviteter og oplevelser ud fra en legende og eksperimenterende tilgang.

Når vi arbejder med natur og science følger vi børnenes nysgerrighed og lader dem undersøge og eksperimentere sammen med os.