Netværksmøder

På netværksmøder kan alle de, der har lyst og som interesserer sig for det pågældende emne mødes og dele erfaringer.

Netværksmøderne planlægges og ledes af en erfaren mødeleder – typisk Lilian Bjelke. Moderne mødeteknikker sikrer det maximale udbytte for deltagerne. Netværksmøder er baseret på at alle deltager aktivt og bidrager med egne erfaringer.
Der vil normalt være kortere oplæg fra kolleger med særlige erfaringer på området, for at skabe en fælles begrebsramme og for at stimulere debatterne med problematiserende spørgsmål.

Emnerne for netværksmøderne fastsættes ud fra det, der interesserer og rører på sig hos TitiBo-gruppens medarbejdere, ledere eller ud fra ønsker fra medlemmer i TitiBo-netværket.

Netværksmøder har i tidens løb handlet om rigtig mange forskellige ting. F.eks.: Kreative processer, Naturværksted, Evaluering, børns tilknytning i hjem og dagtilbud, Børn i Skilsmisse, Kunsten ikke at skælde ud, Genbrugsværksted, Børns seksualitet, Børns empati, Babytegn, Rummet som den 3. pædagog, Børns meninger og valg, Kultur og æstetik, Lykke, Tag signalerne alvorligt, Mindfulness

Netværksmøderne er åbne. Jo flere vi er, jo klogere kan vi blive sammen. Tidligere kolleger, studerende eller andre interesserede er velkommen.

Kolleger uden for TitiBo-gruppen kan købe netværksmøder til afholdelse i egen institution. Pris 1.000 kr/møde + moms + km.