Persondata

I en daginstitution har vi mange forskellige former for data om både børn, forældre og medarbejdere.

Disse data skal håndteres om hyggeligt og efter alle gældende regler – herunder også persondata-forordningen.

I finder oversigten over, hvilke typer data, vi har, hvad vi bruger dem til og hvordan vi håndterer dem i oversigten her.

I vores Huskat har vi detaljerede beskrivelser for hver af de nævnte data-typer.

Kontakt Susanne Falk på susanne.falk@titibo.dk, hvis I vil vide mere.