Reggio Emilia inspiration

Ca. 25 % af alle vores medarbejdere har været på studietur til den norditalienske by Reggio Emilia for at studere den fantastiske pædagogik de arbejder med, og som har inspireret pædagoger og forskere fra hele verden siden afslutningen af 2. verdenskrig.

Vi er meget inspirerede af hele den måde de tænker daginstitutioner og samfund på, samt det pædagogiske arbejde, de udfører. Inspiration betyder som de siger i Reggio Emilia: ”Se hvad vi gør – og gøre det på jeres egen måde”. Vi er medlem af det danske Reggio Emilia Netværk og henter inspiration også fra Reggio Emilia inspirerede institutioner i hele Norden.

Det vi lige nu mener er det mest givende for os er:

 • Børnesynet – vi har alle stærke sider (100 sprog/forskellige kompetencer)
 • Den voksnes rolle – at sætte en ramme og derefter at støtte børnenes processer med HV-spørgsmål.
 • At udforske – Børnene skal selv udforske sig til livserfaring.
 • Nysgerrighed – Den voksne sætter den overordnede dagsorden/stiller det første spørgsmål. Herefter følges børnenes spor, forforståelse, det de så er optaget af under denne hat.
 • Facilitere – at turde gå foran og inspirere
 • Fordybelse – skabe muligheder for små grupper
 • Dokumentere – tese-gøre-reflektere. Noget vi lærer af (ikke 0-fejl).
 • TiMiDa – naturmaterialer og genbrugsmaterialer anvendes på nye måder
 • Rummet som pædagogisk redskab – Rum der faciliteres af de voksne på basis af børnenes spor/det de lavede i går.
 • Børns medbestemmelse – i processerne, i valg af hvilke faciliterede rum, de vil være i, i deres fortolkninger…
 • Oprydning – kan have en værdi (ligesom hverdagsrutinerne)
 • Aktivt at sænke hastigheden
 • Børns oplevelse af egen læring. Børnene reflekterer sammen med børn og voksne over, hvad de har lavet i formiddag.