AG_tidselsommerfugl.jpg

AGERSØGÅRD SKOV- OG NATURBØRNEHAVE

NATURGRUPPEN, børnehave og vuggestue har til huse på det lille landsted Agersøgård i V.Såby på en stor dejlig naturgrund ud til åbne marker.

SKOVGRUPPEN, børnehave har til huse i Hjortespringhuset ved Ejby med udsigt over Isefjorden og med skoven som direkte nabo.

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

og vi vægter

natur, udeliv, fællesskab, kreativitet

AG_Natur_fisketur.jpg

NATUR

Vi samler planter, børnene finder insekter og undersøg hvad det er for nogle med de naturbøger de har til rådighed, vi følger børnenes spor/ deres interesse for oplevelser på turene er grobund for vores tema. 

Alt det praktiske

Måske ny i Agersøgård?


BESØG OG VENTELISTE Kom og besøg os. Ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at tale med jer og vis rundt. Kontaktoplysninger og åbningstider finder du nederst på siden i det orange felt. Send os en mail på agersoegaard@titibo.dk, så skriver vi jeres barn på ventelisten. Vi kontakter jer, når tiden for mulig start nærmer sig. Såfremt der er plads den ønskede dato, tilbydes man pladsen. Er der flere på listen til samme dato og ikke plads til alle, bliver først eventuelle søskende tilbudt pladsen og derefter det barn, der har stået længst på ventelisten. Man er søskende også selv storebror eller storesøster måske allerede er flyttet til skole. Husk at skrive tydeligt, hvis I skriver et søskendebarn på ventelisten. AGERSØGÅRD SKOV- OG NATURGRUPPE Skovgruppen holder til i Hjortespringhuset ved Rye bakker med direkte adgang til skoven og tæt på stranden. Naturgruppen holder til på det lille landsted Agersøgård i landsbyen V. Såby på en stor dejlig naturgrund ud til åbne marker og tæt på naturområder. Vi huser i alt 75 børn fordelt i de to afdelinger. Vi har 40 børnehavebørn i Skovgruppen og 30 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn i Naturgruppen. Vi har hvert et lille dyrehold bestående af geder, kaniner, fisk, skildpadder, høns, og voliere med små papegøjefugle og Katte.Til dagligt deltager børnene i pasningen af dyrene, vi har en turnusordning hvor børn og forældre hygger sig med at fodre i weekends. I børnehaven lægger vi vægt på:

  • At børnene får mange gode oplevelser i naturen, så de får glæde ved, og respekt for naturen.
  • At have en grøn tankegang i forhold til at værne om naturen, sortere affald og genbruge.
  • At have et godt og åbent forældre samarbejde.
  • At drage omsorg for hinanden.
  • At have det sjovt i et lærende miljø.
  • At børnehaven er et rart sted at være både for børn og voksne.
  • At børnene oplever, at de har en overskuelig hverdag, med udfordringer og plads til at eksperimentere og lege
PRISER OG BETALING I 2022 er forældrebetalingen: Børn under 3 år: 3.760 kr./mdr. + 150 kr til frugtordning. Børn over 3 år: 2.100 kr./mdr. + 150 kr til frugtordning. Frokostordning er fravalgt for alle børn. Der betales forud i 11 måneder (juli er betalingsfri) direkte til vores konti: Naturgruppen: 7630-1024527 Skovgruppen: 7630-2072269 Der ydes søskenderabat og fripladstilskud ligesom i de kommunale institutioner. Vi beder om betaling for første måned samtidig med bekræftelsen af pladsen. Beløbet returneres ikke, hvis pladsen frafaldes før start.
Parent – den daglige kommunikation


Når dit barn er indskrevet, får du adgang til vores intranet ”Parent”.

Her kan du finde oplysninger til nye forældre som information om den gode afsked, varmt tøj, fødselsdag og andet.

Derudover er det vores daglige kommunikationsmiddel hvor der kommer historier fra hverdagen samt beskeder og endelig indeholder det en kalender hvor møder og arrangementer bliver indskrevet.

Parent erstatter ikke den daglige kontakt med forældre, som stadig vægtes højt, men supplerer.
Vores forældrebestyrelse


Agersøgård skov- og naturgruppe har en fælles bestyrelse. Der er formelt valgt lige mange repræsentanter fra hver gruppe, men de forældre, der gerne vil være med, er velkommen til at deltage i møderne. Man kan også deltage med ideer gennem støtteforeningen.

Kontakt forældrebestyrelsen:

Kim Kofoed-Larsen, skovgruppen (formand valgt sept 2019),
træffes på kofoed-larsen@hotmail.com
Tilsyn og rapporter


Som privatinstitution skal vi leve op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier (ses på lejre.dk).

Lejre Kommune fører pædagogisk tilsyn. Den seneste tilsynsrapport kan læses her.

Arbejdstilsynet kommer på besøg som i alle andre virksomheder. Vores regnskaber revideres af Beierholm Revision, statsautoriserede revisorer. TitiBo-gruppen har egen uddannet legepladsinspektion. Endelig holder vores udlejer, Ryegaard Gods, øje med at vi overholder vores rammer og forpligtelser i lejeaftalen.

Vi gennemfører regelmæssigt GPDR-auditeringer. Læs TitiBo-gruppens GPDR-politik her.
Åbningstider og lukkedage


ÅBNINGSTIDER NATURGRUPPEN mandag – fredag 6.30 – 17.00. Telefon 4218 5623 SKOVGRUPPEN Mandag – torsdag 6.30 – 17.00 og fredag 6.30 – 16.30. Telefon 2118 8731 LUKKEDAGE

Fredag efter Kr. Himmelfart, 23-31 december og Grundlovsdag den 5. juni.

De 3 dage op til påske er lukket med nødpasning (med TIL-melding i stedet for FRA-melding).

TitiBo-gruppen afholder fælles pædagogisk fredag den 19. november i 2021. Alle institutioner er lukket.

SAMPASNING

Sampasning kræver aktiv tilmelding.

  • I uge 8 (vinterferien) undlades pgra corona.

  • I ugerne 28-31 (juli/aug) – vi har lukket i Skovgruppen i uge 28 og 29 med mulighed for sampasning i Naturgruppen og lukket i Naturgruppen i uge 30 og 31 med mulighed for sampasning i Skovgruppen.

  • I uge 42 (efterårsferie)
Støtteforeningen Agersøgård


Vi er en gruppe forældre, der gerne vil arrangere nogle særlige oplevelser for børnene og samle midler til større indkøb og udvikling af legeområderne. Det kunne eksempelvis være at arrangere et besøg fra en teatertrup eller at få rejst et nyt bålhus.

Det er nemt at støtte op om foreningen, og bedsteforældre og andre venner af børnehaverne er selvfølgelig også meget velkomne til at bidrage. Alle bidrag går 100% til arrangementer og indkøb.

Hvis du har lyst til at være med, så prik os på skulderen eller skriv til os på

agersogaard.stotteforening@gmail.com. Alle er velkomne! Vi afholder generalforsamling én gang om året.

Læs mere på vores plakat her.

… og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose Agersøgård til skyerne! Det har været en kæmpe fornøjelse for Birk OG os at være hos jer. Altid varme, glæde, sang og ægte interesse for børnene! Kæmpe klapsalve herfra!

Maja, forælder i Agesøgård Natur

Kontakt Agersøgård

Vi er et børnehus for 0-6 årige i TitiBo-gruppen med udeliv som fokus. Vi findes på to forskellige adresser.

annedorte.foged@titibo.dk · agersoegaard.dk

Naturgruppen

Åbningstider: 

mandag – fredag 6.30 – 17.00

Telefon 4218 5623

Børnehave og vuggestue. Har til huse på det lille landsted Agersøgård i V.Såby på en stor dejlig naturgrund ud til åbne marker.

 

Børnehuset Agersøgård

Naturgruppen

Nellikevej 14, 4330 Hvalsø 

Leder Anne Dorte Foged telefon 5217 3640

Skovgruppen

Åbningstider: 

Mandag – torsdag 6.30 – 17.00 og

fredag 6.30 – 16.30

Telefon 2118 8731

Børnehave. Har til huse i Hjortespringhuset ved Ejby med udsigt over Isefjorden og med skoven som direkte nabo.

Børnehuset Agersøgård

Skovgruppen

Elverdamsvej 188, 4070 Kr. Hyllinge 

Leder Marianne W Sørensen telefon 2929 3125