AH_top_kultur.jpg

BØRNEHUSET AMMERSHØJ

Børnehuset Ammershøj er for 0-6 årige og har til huse på en ombygget gård i Kirke Hyllinge.

Vi har en kæmpe have med høje gamle træer og frugttræer. I haven går vores høns frit rundt, vi har kaniner og vores egen huskat Lønneberg.  

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

og vi vægter

kreativitet, samarbejde og udeliv

AH_kreativitet.jpg

KREATIVITET

Vi er inspirerede af Italiensk pædagogik fra Reggio Emilia hvor man taler om barnets 100 sprog.

 

Det er vigtigt for os at børnene får lov til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Både inde og ude har børnene mulighed for at udfolde sig kreativt med alternative materialer. 

Alt det praktiske

Måske ny i Ammershøj?


BESØG OG VENTELISTE Kom og besøg os. Ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at tale med jer og vis rundt. Kontaktoplysninger og åbningstider finder du nederst på siden i det orange felt. Vi vil gerne vælges fordi:

  • Vi er engagerede og dygtige medarbejdere
  • Vi brænder for vores kompetente børn
  • Vi tænker i børnenes 100 sprog både ude og inde
  • Vi arbejder med FN´s 17 verdensmål Vi arbejder med compassion
  • Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

TITIBO-GRUPPEN

Børnehuset Ammershøj er en pulje børnehave under Titibo-gruppen med driftsoverenskomst med Lejre kommune. Det betyder at personalet er ansat i TitiBogruppen.

Ventelisten administreres af Lejre kommune, så det er deres pladsanvisning I skal kontakte. klik her.

BØRNEHUSET AMMERSHØJ

Vi holder til i en ombygget gård midt i Kirke Hylilnge med en kæmpe have med egen skov.

Vi er 60 børn fordelt på 4 grupper. Børnene er opdelt efter alder og flytter grupper sammen med en del af deres venner. Ved gruppe skift flytter den voksne med.

Vi har et lille dyrehold bestående af høns, kaniner og kat.

I børnehaven vægter vi:

Udeliv:  Vi har en fantastisk have og den bruger vi meget.. Det er meget få dage om året hvor ikke alle børn er ude. I haven laver vi bål, leger i huler, klatrer i træer, cykler og leger i sandkasse. Børnene hjælper også de voksne med at luge og passe vores høns og kaniner.  Vi har også mulighed for at lege med lego eller bygge med sten og træ. Alle aktiviteter kan i princippet foregå udendørs. Vi leger, spiser, sover, fester, tegner, hamrer, cykler, slapper af og – er ude.

Kreativitet: Børn har 100 sprog og vi skal sætte rammer op som gør det muligt at bruge dem. I alle aldre arbejder vi med kreativitet ude og inde. Vi bygger med genbrugsmaterialer, maler på pinde eller blade eller leger med ler.  Når børn får indtryk skal det være muligt at få dem udtrykt. Vi har også arbejdet med selvportrætter, bygget et slot m.m.

 Samarbejde:  Vi samarbejder med børn og forældre om dagligdagen i børnehuset. Vi lærer børnene at samarbejde om lege og aktiviteter. Vi bruger begrebet ”hjælpeven” og ”hjælpehånd”  til at vise børn at man kan hjælpe hinanden med udfordringer.

Vi samarbrejder med børnene om at modtage nye børn eller voksne, som vi kalder ”vores nye venner.

PRISER OG BETALING

Opskrivning og betaling (og fastsættelse af takster) via Lejre Kommune.

Priser i 2022:

Vuggestue 3.634 kr./mdr.

Børnehave 1.701 kr./mdr.

Der betales i 11 måneder.
Parent – den daglige kommunikation


Når dit barn er indskrevet, får du adgang til vores intranet ”Parent”.

Her kan du finde oplysninger til nye forældre som information om den gode afsked, varmt tøj, fødselsdag og andet.

Derudover er det vores daglige kommunikationsmiddel hvor der kommer historier fra hverdagen samt beskeder og endelig indeholder det en kalender hvor møder og arrangementer bliver indskrevet.

Parent erstatter ikke den daglige kontakt med forældre, som stadig vægtes højt, men supplerer.
Vores forældrebestyrelse


Medlemmerne kan kontaktes via vores intranet, Parent.
Tilsyn og rapporter


Som privatinstitution skal vi leve op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier (ses på lejre.dk).

Lejre Kommune fører pædagogisk tilsyn. Den seneste tilsynsrapport kan læses her.

Arbejdstilsynet kommer på besøg som i alle andre virksomheder. Vores regnskaber revideres af Beierholm Revision, statsautoriserede revisorer. TitiBo-gruppen har egen uddannet legepladsinspektion. Endelig holder vores udlejer, Ryegaard Gods, øje med at vi overholder vores rammer og forpligtelser i lejeaftalen.

Vi gennemfører regelmæssigt GPDR-auditeringer. Læs TitiBo-gruppens GPDR-politik her.
Åbningstider og lukkedage


ÅBNINGSTIDER

Mandag -torsdag 6:15-17:30

Fredag 6:15-16:45

LUKKEDAGE

Vi følger kommunens lukkedage. I 2021 er det:

29. marts til 5 april (påske)

14. maj (fredag efter Kr. himmelfart)

24. december til 02. januar 2022 (jul)

Derudover har vi to pædagogiske dage:

19. marts hvor vi har førstehjælpskursus for alle (der etableres nødpasning)

19. november hvor vi har fælles pædagogisk dag i TitiBogruppen

Tak for den måde I håndterer … og hans udfordringer.

Vi har altid følt os hørt og støttet i de situationer, hvor det er svært.

Forældre i Ammershøj

Kontakt Ammershøj

Børnehuset Ammershøj

Ammershøjvej 2, 4070 Kirke Hyllinge

Telefon 4296 3842

ammershoej@titibo.dk 

Leder Pernille Gylstorff, telefon 2426 7750

Vi er en integreret puljeinstitution for 0-6 årige i TitiBo-gruppen med udeliv som fokus. Vi har til huse på en ombygget gård i Kirke Hyllinge med høns, kaniner og vores egen huskat Lønneberg.

Åbningstider: 

Mandag-torsdag 6:15-17:30

Fredag 6:15-16:45