KH_kat.jpg

SKOVBØRNEHAVEN KRUDTHUS

Langt ude i Tokkekøb Hegn, tæt på Allerød, ligger vores børnehave i et fint skovløberhus på en meget stor naturgrund. En verden med venskaber – natur og bæredygtighed. Skovbørn er stærke, sunde og sociale – og så har de det sjovt!

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

og vi vægter

venskaber, natur og bæredygtighed

KH_sne.jpg

SNE OG FROST

Så kom sne og frost til Krudthus.  Det betyder, at vi tilsidesætter alle planer for at komme til at kælke, lave snebolde, bygge snemænd og lave ishuler. 

Vi laver vinterkunst dvs. vi maler på sneen og laver isfigurer som vi pynter legepladsen med. 

Vi undrer os over, hvordan vi igen kan få figurerne ud af isklumperne og undersøger vands forskellige tilstandsformer. Hvordan mon sneen egentlig smager? Og hvad smelter hurtigst og hvad bliver det til?

Alt det praktiske

Måske ny i Krudthus?


KONTAKT

Fastnet/mobil: 35104762/30136129 

BESØG OG VENTELISTE

Der er igen åbent for opskrivning på vores venteliste.

Børnene skrives normalt op i den rækkefølge de melder sig til. Søskende har fortrinsret til pladserne.

Beslutninger om optagelse træffes af den daglige leder samt TitiBo-gruppens direktør.

Det koster 250 kr. i ventelistegebyr. Pengene indsættes på konto 7630-1017844. Skriv venligst VL og barnets navn i emnelinien.

Af gebyret doneres 50 kr til UNICEFs arbejde med børn i hele verden. Donationen ses som en del af vores arbejde med FN’s 17 verdensmål.

TITIBO-GRUPPEN

Skovbørnehaven Krudthus er en privat børnehave under Titibo-gruppen. Læs mere på www.titibo.dk Direktør Susanne Falk, daglig leder Anette Grunnet.

Vi er godkendt af Fredensborg kommune og modtager børn fra hele oplandet.

Krudthus har til huse i en gammel skovløberbolig med en meget stor have midt i Tokkekøb Hegn.

Børnehaven åbnede den 1. april 2008 og vi har i gennemsnit 38 dejlige børn. Børnene kan starte fra de er 2 år og 9 måneder gamle.

SKOVBØRNEHAVEN KRUDTHUS

Vi er i  naturen hver eneste dag– vi satser på at forstå den og også at passe på den. Vi lærer nyt hver eneste dag vi befinder os ude.Hvordan vinden lyder når vi er inde i skoven og helt anderledes når vi er ude på de åbne vidder. Vi følger naturens gang i skoven og i haven lige fra at se de første anemoner til at se partering af hjort og fasaner.

Naturoplevelsern og udeliv er vigtigt for alle børn og udviklende både for kreativitet, sundhed og bevægelsesglæde. Samtidig er uderummet et super sted til at pirre børnenes nysgerrighed og giver rig lejlighed til fordybelser og eksperimenteren og fællesskaber.

Børnene er fordelt i to grupper (græshopperne og sommerfuglene) efter alder og modenhed. Til hver gruppe er tilknyttet to til tre faste voksne.

Græshopperne: De yngste børn, som langsomt bliver vænnet til livet i den store skov. De bruger oftere vores kæmpe store have til at lege i og bevæge sig, mens de andre børn er i skoven. De opbygger venskaber, synger, laver fælleslege, holder samling, lærer om naturen og får lært en masse rim og remser. De bliver gradvist sluset ud i skoven via små ture til genkendelige steder. Her er der stor fokus på at blive selvhjulpen.

Sommerfuglene: Børnene er godt på vej til at lære skovens mange muligheder og gemmesteder at kende. De kender reglerne for at færdes i skoven og er klar til større udfordringer både fysisk og mentalt. De går lange ture med mulighed for f.eks. at lege ved Donse og finde uopdagede legesteder.

Vi dyrker alle sammen at være en god ven og at hjælpe hinanden.

En gang om ugen i vinter halvåret er der ”skolegruppe” hvor de kommende skolebørn leger med tal og bogstaver, lærer nyt om verden, hinanden og sig selv. Her har vi ekstra fokus på samarbejde, opmærksomhed, fordybelse og kollektive beskeder. 

I sommerhalvåret har vi allesammen BIB  (Børn i bevægelse). Vi voksne skiftes til at sætte gang i diverse danse/bevægelser/lege. Alle er med og musikken og glæden er høj!

Vores skovtid er typisk fra 10-14.

Når vi kommer hjem fra skoven, har hver gruppe ’frugt-samling’. Det er ca. kl. 14 og her hører vi en fortælling, læser historie eller snakker om, hvad vi har oplevet i løbet af dagen.

PRAKTISK INFO

Børneulykkesforsikring:

Forældre skal selv tegne børneulykkesforsikring ligesom når man har sit barn i en kommunal institution. Børnehuset har alle normale erhvervsforsikringer, herunder ansvarsforsikring.

Blefri:

Børn der starter i Krudthus bør være blefri. I er velkomne til at kontakte os for hjælp hertil. Det er ikke optimalt at skifte ble i skoven -hverken for børn eller voksne.

Skovflåter:

I perioden fra april til oktober er der mange skovflåter i skoven.

Vi fjerner straks skovflåterne, hvis vi opdager børnene har fået skovflåter på sig. Hvis skovflåterne har bidt sig fast, fjerner vi dem. Vi tegner derefter en ring rundt om biddet, så I forældre kan følge udviklingen.

Hvis der udvikler sig en rød plamage, kan det være tegn på infektion med Borelia. Boreliainfektion skal straks behandles med antibiotika for at undgå alvolige komplikationer.

Der er udviklet en spray, der formodes at beskytte mod borelia.

Flåter kan også være inficeret med TBE, som er alvorlig  hjernebetændelse. TBE kan ikke behandles, men kan forebygges med vaccination. 

Vi anbefaler at børnene vaccineres, og alle vi ansatte i Krudthus er vaccineret mod TBE. Embedslægen anbefaler ikke vaccination generelt. Læs mere på www.ssi.dk.

Sygdom:

Vi følger sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger ved sygdom.

PRISER OG BETALING

Forældrebetalingen er i 2021:

- for børn over 3 år 1925 kr.

- for børn under 3 år 3600 kr

Der betales alle årets måneder.

Betaling skal ske til Krudthus’ konto i Handelsbanken reg.nr. 7630 konto nr. 1017844,så beløbet er til rådighed på vores konto senest den 1. hverdag i måneden. Angiv venligst barnets for- og efternavn ved betalingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Krudthuset med minimum 1 måneds varsel til den sidste i måneden.

Søskenderabat ydes fra bopælskommunen. Det er også i egen bopælskommune, man skal søge om  fripladstilskud. Vi fratrækker søskenderabatter eller fripladstilskud i fakturaen til forældrene. Herefter opkræver vi rabatten/tilskuddet hos bopælskommunen

Forældrene har fravalgt madordning.
Parent – den daglige kommunikation


Når dit barn er indskrevet, får du adgang til vores intranet ”Parent”.

Her kan du finde oplysninger til nye forældre som information om den gode afsked, varmt tøj, fødselsdag og andet.

Derudover er det vores daglige kommunikationsmiddel hvor der kommer historier fra hverdagen samt beskeder og endelig indeholder det en kalender hvor møder og arrangementer bliver indskrevet.

Parent erstatter ikke den daglige kontakt med forældre, som stadig vægtes højt, men supplerer.
Vores forældrebestyrelse


Formanden for forældrebestyrelsen er Sigrid Møller Raahauge.

Hvis du vil vide mere om vores dejlige skovbørnehave set fra forældre vinklen er du velkommen til at kontakte Sigrid på telefon 20273031

Medlemmerne kan kontaktes via vores intranet, Parent.

MODTAGE-FORÆLDRE

Vi har indført ’Modtage forældre’ – hvorfor?

For at få den bedste opstart i Krudthus, for både barn og forældre, tilbyder vi en modtageforældre. Modtageforælderen er en der har børn i Krudthus, og som frivilligt gerne vil sikre at nye børn og forældre får en god start.

Modtageforælderen kan give et indblik i dagligdagen, give råd til tøj, madpakke mm. Fortælle om kommende arrangementer og egen erfaring. Modtageforælderen er et upartisk forum, hvor alle emner kan vendes.

Det er op til nye forældre, hvor meget de ønsker at gøre brug af en modtageforældre – Tilbuddet gives i bedste mening.

Vores modtageforældre er Caroline Thyrén, telefon 9392 8044.
Tilsyn og rapporter


Som privatinstitution skal vi leve op til Fredensborg Kommunes godkendelseskriterier (ses på fredensborg.dk).

Både Fredensborg og Allerød kommuner fører pædagogisk tilsyn. Det skyldes at vi har så mange børn fra Allerød. Krudthus seneste tilsynsrapport kan læses her.

Arbejdstilsynet kommer på besøg som i alle andre virksomheder. Vores regnskaber revideres af Beierholm Revision, statsautoriserede revisorer. TitiBo-gruppen har egen uddannet legepladsinspektion. Endelig holder vores udlejer, Ryegaard Gods, øje med at vi overholder vores rammer og forpligtelser i lejeaftalen.

Vi gennemfører regelmæssigt GPDR-auditeringer. Læs TitiBo-gruppens GPDR-politik her.

Læs evalueringen af vores arbejde med pædagogiske læreplan her.
Åbningstider og lukkedage


ÅBNINGSTIDER

Mandag – fredag 7 – 17.00.

LUKKEDAGE 2021

Fredag efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag den 5. juni samt 24. og 31. december.

15. oktober 2021: Pædagogisk dag i Krudthus

Vi afholder 1 pædagogisk dag om året, hvor børnene opfordres til at holde fri og der kun etableres en nødpasningsordning.

19. november 2021: Pædagogisk dag i TitiBo-gruppen.

Vi afholder 1 årlig pædagogisk dag i TitiBo, hvor vi holder alle institutioner lukket.

KH_Mathias.jpg

Nu er Mathias startet i Krudthus og har gået der 1½ uge. Han elsker det, på trods af vejret, og han glæder sig til at komme af sted hver dag.

 

Ingen tvivl om at det  var den rigtige beslutning at starte her i Januar.

Far til Mathias i Krudthus

Kontakt Krudthus

Åbningstider: 

Mandag-fredag 7-17

Fastnet/mobil: 3510 4762 / 3013 6129 

Græshopperne/Martin: 3114 4665

Sommerfuglene/Annette/Christian:
3013 6129 / 4222 4226

(Mobil-dækningen er varierende i området, så send en SMS, hvis du ikke kommer igennem første gang.)

Skovbørnehaven Krudthus

Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød

Vi er en privatejet skovbørnehave for 3-6 årige i TitiBo-gruppen med fokus på udeliv. Vi har til huse i et skovløberhus på en stor naturgrund midt i Tokkekøb Hegn.

krudthus.dk

krudthus@titibo.dk 

Leder Anette Grunnet, telefon 3013 6129