top of page

Verdensmålene

De 17 verdensmål I børnehøjde

– et udviklingsprojekt støttet af BUPL udviklingsfond

Vi ønsker at alle børn i TitiBo vokser op som demokratiske og ansvarlige verdensborgere. Derfor har vi også fokus på at udvikle børn og voksnes kendskab til de 17 verdensmål og få dem omsat i en børnehavepraksis.

Et af læringsmålene i den styrkede pædagogiske læreplan er at give børn ’en begyndende forståelse for en bæredygtig udvikling’. Derfor ligger arbejdet med FN’s 17 verdensmål lige til højrebenet for pædagoger …

Verdensmål I børnehøjde – en podcast med Krudthus

Hvad har børn og pædagogik med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling at gøre? Og hvorfor skal pædagoger beskæftige sig med storpolitiske visioner? I denne episode kan du høre, hvilke tanker de har gjort sig i børnehaven Krudthus, og hvordan de griber det an.

Er det et læringsrum, når 2 børn sidder og taler sammen om at redde verden?

I flere år har TitiBo-gruppen arbejdet med de 17 verdens- mål i børnehøjde. Corona pandemien har tvunget dem til at gennem- tænke og udvikle nye spændende læringsmiljøer.

Vi trækker FNs verdensmål ned på jorden

Kan man arbejde med FN's 17 verdensmål om bæredygtig udvikling i dagtilbud? Det vidner Agesøgårds skovgruppe, hvor børnehavebørn og pædagoger bruger hammer, som, en masse garn og en god portion faglighed til at ramme målene. Læs artiklen i Børn & Unge, side 30.

Eksempler til inspiration

Vi samler eksempler på hvordan man kan arbejde med verdensmålene på en måde, der giver mening for børnene og giver dem en oplevelse af at de kan være med til at gøre en forskel. Projektet støttes af midler fra BUPLs udviklingsfond. 

I videoen her, kan du fx se, hvordan Børnehuset Ammershøj arbejder med verdensmålene i børnehøjde.

Verdensmål 1 – Afskaf fattigdom

Anette, ved du godt hvordan man kan hjælpe de fattige? Man skal ikke give dem fisk, man skal hellere give dem en fiskestang.

Hvad gjorde vi

Gode råd

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

VM03.png

Vi har fokus på at mærke følelser for at blive bevidst om andres og egne følelser.

En god ven er en som ikke driller. En god ven siger glade ting til andre. Man kan være en god ven ved sig selv ved at sige gode ting til sig selv.

Jeg vil gerne have, at man spørger, om jeg vil lege. Når jeg trøster mig selv, så mediterer jeg.

Børneyoga

Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse

VM04.png

Der er en stor arbejdsglæde og fælles faglig stolthed i Agersøgård. Her er tid til at være nærværende, fordi det bliver prioriteret, hvilket giver ro til fordybelse og til at slå stærke, solide rødder – både for børn og voksne.

Det gør mig glad at arbejde et sted, hvor der er plads til forskellighed og hvor, der er fokus på alt det gode, vi hver især bringer til et fællesskab.

Verdensmål 5 – Ligestilling mellem kønnene

VM05.png

Vi skal have de samme forventninger til drenge og piger. Alle børn skal have lov til at lege med det samme legetøj.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

VM06.png
VM14.png

Rent vand og Livet i havet

Vi renser vand. Vi sparer på vand. Vi opsamler regnvand.

Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

VM11.png

På forskellige måder bidrager vi til lokalsamfundet.Vi arbejder med oprensning af vandhul. En gruppe 3 årige har rengjort en skulptur i byområdet og en gruppe af 5-6 årige har sunget sange foran Brugsen for at sprede glæde i en coronatid.

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

VM12.png

Vi reparerer selv vores legetøj. Vi producerer selv legetøj.

Verdensmål 11 og 12

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

VM14.png
VM06.png
fisker-i-soeen.jpg

Verdensmål 15 – Livet på land

VM15.png

Sådan arbejder de mindste med de 17 verdensmål – læs Stue 1's infobrev til forældre i XXX:

livet-paa-land-fugle.jpg
Livet-i-havet_VM.jpg

Kursus for fagpersoner

24. april 2024

I workshoppen vil vi fortælle om vores arbejde med de 17 verdensmål og compassion og dermed arbejdet med en bæredygtig verden i børneperspektiv. Du får bl.a.: Kendskab til 17 verdensmål i børnehøjde; kendskab til praksiseksempler; viden om bæredygtighed.

bottom of page