Om TitiBo-gruppen

Skov

Vi har kun én klode

Og vores børn skal have en fremtid. Vores mission er at lægge kimen til fremtidens demokratiske verdensborgere.

Hvem er vi?

TitiBo-gruppen er et arbejdsfællesskab af 5 sjællandske daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år. Vores institutioner er forskellige, men vi har fælles værdier og mission, administration, et tæt samarbejde i ledergruppen og mange fælles faglige aktiviteter.

The WHY

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid.

The WHAT

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

Vores værdier lægger grunden for vores meningsfulde fællesskaber og den lyttende og anerkendende måde vi er sammen på. Vi udvikler børnenes compassion (evne til medfølelse) og introducerer dem til FN’s 17 verdensmål.

The HOW

Vi arbejder rigtig meget udendørs med alle de processer der foregår i naturen – og i natur- og skovbørnehaverne med dyrehold, hvilket både giver forståelse af vores afhængighed af naturen og hinanden, træning i medfølelse og forståelse af betydningen af egne handlinger i forhold til de 17 verdensmål.

 

Med inspiration fra den anerkendte pædagogik fra den norditalienske by Reggio Emilia lærer børnene at indgå i samarbejder, at respektere og værdsætte hinandens forskellige kompetencer samt at fordybe sig i emner fra forskellige vinkler over længere forløb. Tænkningen i modellen SEE Learning fra Emory University hjælper os med at træne børnenes sociale, følelsesmæssige og etiske handlekompetencer.

Hvad bygger vi på?

Menneskesyn

Mennesket er grundlæggende godt og vil det gode. 

Alle har stærke sider

Værdier

 • Vi lytter 

 • Vi hjælper hinanden 

 • Vi ser muligheder 

 • Vi skaber livsglæde 

 • Vi respekterer hinanden 

 • og udvikler os sammen 

 

Mission

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere.

Vi giver forældrene


 • trygge og omsorgsfulde rammer

 • faglig sparring og samarbejde

 • mulighed for også at føle sig værdifulde i barnets liv i børnehuset

 • et meningsfuldt netværk

Medarbejdernes eksempler (fra pædagogisk dag 2018):

Vi forsøger altid at være åbne, tydelige, omsorgsfulde og nærværende når børnene kommer og afhentes. Vi fortæller meget om vores hverdag på Parent, i logbøger og dokumentationer. Vi opfordrer forældrene til at ringe ved mindste bekymring. Vi tager problematikker op, er børnenes advokater, lytter og vejleder. Vi har TitiBo-familiecoach. Vi inviterer forældrene til at deltage i hverdagen, bidrage til Barnets Bog og inviterer til spis-med-aftner. Vi har legekammerats-lister. Vi bruger forældremøder til væsentlige debatter. Parent kan bruges som debat-forum. Vores forældresamtaler er ligeværdige samtaler med input fra både forældre og medarbejdere.
Vi vil gøre en forskel i samfundet


 • Vi arbejder med de 17 verdensmål i børnehøjde

 • Børnene lærer at mærke og at handle med compassion for sig selv og andre

 • Vi tager samfundsansvar som virksomhed

Vi har på vores fælles pædagogiske dag den 22. november 2019 lavet første brainstorming på, hvordan vi ser de 17 VM i børneperspektiv. I 2020 – 2021 udarbejder vi eksempler på måder at arbejde med de 17 verdensmål som led i et projekt finansieret af BUPLs udviklingsfond.

20 medarbejdere har i 2020 gennemgået et 8 ugers compassionkursus og flere følger i 2021. Vi samarbejder med Emory University, USA, om yderligere kompetenceudvikling for vores medarbejdere. Vores mål er at bidrage til udvikling af brugen af SEE Learning for børn i alderen 0-6 år. Læs mere her.

Leder-gruppens fortolkning/oversættelse af SEE-Learning- modellen:

Eksempler på ansvarlig virksomhed (medarbejdernes brainstorming på pædagogisk dag 2018): Som en af de få virksomheder på vores felt bidrager vi ofte med interview og informationer til undersøgelser af forskellig art. Vi modtager gerne studerende. Vi deler erfaringer - især med andre privat-institutioner. Vores juniormedarbejdere får deres første erfaringer med ansættelse i en virksomhed. Vi har samarbejdet med RUC om lykkeforskning. Vi lærer børnene om værdien af genbrugsmaterialer og om bæredygtighed. Vi køber økologisk når der er rimelig mulighed for det. Vi er en rummelig arbejdsplads - også for kolleger, der ikke er "på fuld kraft". Vi deltager i Operation Dagsværk. Vi modtager alle slags børn og vores menneskesyn sikrer at alle bliver set for det de kan. "Vores" børn har ry for at være gode til at samarbejde og tage initiativer, når de starter i skole.
Vi giver børnene


 • erfaringer og omsorg, der ruster dem til livet

 • en oplevelse af at de har værdi og betyder noget for andre

 • fællesskaber at lære af og udvikle sig i

Medarbejdernes eksempler (pædagogisk dag 2018): Vi SER børnene og alle deres "sprog". Børnene mødes med mange forskellige materialer og stimulerer deres sanser på mange måder. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser. Vi viser dem at vi anerkender deres forskelligheder. Vi skaber udviklende læringsmiljøer inde og ude. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden. Ved at få forskellige "opgaver", oplever børnene, at de har betydning for andre.

Vision

I TitiBo-gruppen arbejder vi med fremtiden bl.a. på vores årlige strategimøder i september. 

Vi har formuleret en Vision 2025.

Årets beretning 2020/2021

Vi har altid været meget ude – ikke kun i skov- og naturinstitutionerne - men COVID-19 har givet os yderligere skub ud i det fri.

 

Pædagogikken er for alvor flyttet udendørs – ud i vores haver og ud i den omkringliggende natur. Nogle aktiviteter kan ret let flyttes udendørs, især hvis der hjælpes til med halvtag, læ og teltløsninger, ekstra el-kontakter og ladcykler.

 

Andre pædagogiske aktiviteter kræver om- og nytænkning: Hvorfor er det lige vi gerne vil gøre det vi gør – og hvordan kan det gøres udendørs? Nu starter det pædagogiske arbejde udendørs – og udvalgte aktiviteter lægges indendørs. Vores medarbejdere har været utrolig kreative og forandringsparate – og børnene har taget de nye betingelser til sig på fornemste vis.

Vores arbejde med de 17 verdensmål i børneperspektiv er blevet taget rigtig godt imod af både børn og forældre. Vores medarbejdere har kastet sig over de mange forskellgie emner med stor enthusiasme og vi fortsætter dette spændende arbejde.

 

Træning i selfcompassion har givet rigtig meget god indsigt for langt de fleste af vores kolleger både som menneske generelt og til det daglige arbejde pædagogiske arbejde. Vi vil holde fast i vores træning i at tænke/sende ”venlig kærlighed” til andre i alle mulige situationer.

Værd at nævne

Corona – nedlukning

Corona-nedlukningen blev brugt til at male, gøre rent, ordne have, skrive planer, læse artikler, lytte til podcasts, følge compassionkursus og afholde virtuelle sparring- og personalemøder. Vi synes selv, vi kom godt gennem den første måned med nedlukning. Det er lykkedes at undgå hel eller delvis nedlukning af stuer eller dele af børnehusene i hele 2020!

 

Tak til alle medarbejdere for den ekstraordinære indsats.

Fokusområder

Udeliv er fortsat omdrejningspunkt for alle institutioner i TitiBo-gruppen og i 2020/2021 har vi yderligere fokus på følgende tre områder:

Mælkebøtte faldskærm Seed

De 17 verdensmål

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid. Vores børn skal være medejere af denne fremtid. 

Vi vil tænke 8 af FNs verdensmål ind i alle de aspekter af dagligdagen, hvor det giver mening og dermed give vores børn en vigtig forståelse af deres egen indflydelse som fremtidens demokratiske verdensborgere.

Se videoklip fra hverdagen og læs mere under Indblik.

"Compassion"

I dagligdagen har vi fokus på at lære børnene om compassion/medfølelse.

Det er der kommet gode, overraskende resultater ud af.

60 medarbejdere har i 2020/2021 gennemgået et 8 ugers compassionkursus og vi vil arbejde på at gøre dette tilbud obligatorisk for alle medarbejdere i TitiBo-gruppen.

Læs mere om projektet under Indblik.

Styrkede pædagogiske læreplaner

Læreplansarbejdet er gennemført helt som planlagt med deling af erfaringer på tværs af alle Titibo-gruppens institutioner.

De skriftlige lærerplaner kan ses på de enkelte børnehuses side.

Se essensen af vores arbejde omformet til en fin figur under Indblik.

Årsregnskabet for 2020

Se årets resultat i referatet fra generalforsamlingen 30. april 2021:

Indblik

How do I become a member?


Any citizen of the United States may become a member of the Club by completing a Membership Appilication, subscribing to the NRA Pledge, completing a signed Range Orientation Form with a Range Saftey Officer, and payment of annual dues. The best way to join is to go to the Jim Jones Shooting Range on a Saturday and meet with a Range Safety Officer between 9 AM to 1 PM. They can provide you with the forms, do the Range Orientation and provide you with your membership card and a Gate access card.

You can also download all the forms you need by visiting our Membership Page.
How much does it cost?


The membership fee is $50.00 per year, January 1, to December 31st, no prorating is provided. Please bring cash or check.
Where is the range located?


The range is located on 80 acres south of Payson, Arizona on National Forest Systems Land and operated under a joint agreement with the Tonto National Forest, Payson Ranger District and the Gila County Range Commison. Click here for more directions. The address is:
Nf-375B, Payson, AZ 85541
What shooting disciplines do you offer?


The Jim Jones Shooting Range offers the following shooting disciplines: 1. Archery 2. Practical 22 Shooting 3. USPSA 4. Steel Challenge 5. Action Shooting 6. Ladies Day 7. High Power 8. Small Bore 9. Basic Practical Tactical 10. Deaf, Old, & Blind
When is it open?


7 days a week for members. Non members 8 AM to 1 PM Saturdays at the 100 yard range only. No access to pistol bays nor long distance range. Call the range hot line for current conditions and closures do to Covid – 19 or fire restrictions at 480-463-3505.
How Many Guest Can A Member Bring To The Range?


3 guests has been the norm. During Covid we ask that you limit guest to (2).