top of page

Om TitiBo-gruppen

Skov

Vi har kun én klode

Og vores børn skal have en fremtid. Vores mission er at lægge kimen til fremtidens demokratiske verdensborgere.

Hvem er vi?

TitiBo-gruppen er et arbejdsfællesskab af 5 sjællandske daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år. Vores institutioner er forskellige, men vi har fælles værdier og mission, administration, et tæt samarbejde i ledergruppen og mange fælles faglige aktiviteter.

The WHY

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid.

The WHAT

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

Vores værdier lægger grunden for vores meningsfulde fællesskaber og den lyttende og anerkendende måde vi er sammen på. Vi udvikler børnenes compassion (evne til medfølelse) og introducerer dem til FN’s 17 verdensmål.

The HOW

Vi arbejder rigtig meget udendørs med alle de processer der foregår i naturen – og i natur- og skovbørnehaverne med dyrehold, hvilket både giver forståelse af vores afhængighed af naturen og hinanden, træning i medfølelse og forståelse af betydningen af egne handlinger i forhold til de 17 verdensmål.

 

Med inspiration fra den anerkendte pædagogik fra den norditalienske by Reggio Emilia lærer børnene at indgå i samarbejder, at respektere og værdsætte hinandens forskellige kompetencer samt at fordybe sig i emner fra forskellige vinkler over længere forløb. Tænkningen i modellen SEE Learning fra Emory University hjælper os med at træne børnenes sociale, følelsesmæssige og etiske handlekompetencer.

Hvad bygger vi på?

Menneskesyn

Mennesket er grundlæggende godt og vil det gode. 

Alle har stærke sider

Værdier

  • Vi lytter 

  • Vi hjælper hinanden 

  • Vi ser muligheder 

  • Vi skaber livsglæde 

  • Vi respekterer hinanden 

  • og udvikler os sammen 

About: Services

Mission

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere.

Vision

I TitiBo-gruppen arbejder vi med fremtiden bl.a. på vores årlige strategimøder i september. 

Vi har formuleret en Vision 2025.

Ledelsesberetning 2022

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Årets resultat af primær drift har været på kr. -1.868.653. Årets resultatet efter skat er kr. -1.773.861. 

Nettoomsætningen er steget med 4,6 %, hvilket stort set svarer til regulering af driftstilskud fra kommunerne. Det samlede børnetal er steget med 1,7 %.

 

Personaleomkostningerne er steget med 8,8 %. Antallet af medarbejdere er øget med 4 fuldtidsstillinger. Der er uddelt coronabonus til alle medarbejdere for kr. 179.000. TitiBo-gruppens 20. års jubilæum blev fejret med en softshell jakke til alle medarbejdere. Der er endvidere brugt en del kræfter på compassion-uddannelse af 40 medarbejdere.

 

Der er foretaget investeringer i fornyelser inde og ude for at styrke udelivet for kr. 455.915. Værdipapirerne er faldet med kr. -436.474, hvilket modsvares af udbytte på kr. +49.667.

Den forventede udvikling

 

Omsætningen forventes at stige en smule, idet Ammershøj overgår til privatinstitution pr 1. april 2023. Det samlede resultat forventes tæt på 0 i 2023.

Værd at nævne

Advisory board uden vederlag

Advisory Boards medlemmer deltager uden vederlag. Til gengæld vælger en af de eksterne eksperter en organisation, der støttes med 5.000 kr efter hvert møde.

 

Indtil nu har vi støttet Nepali Med (http://www.nepalimed.dk/), Emory University, USA, SEE Learning Gifts (https://seelearning.emory.edu/) og 5 skoler (www.5skoler.nu)

Fokusområder

Udeliv er fortsat omdrejningspunkt for alle institutioner i TitiBo-gruppen og siden 2020/2021 har vi yderligere fokus på følgende tre områder:

Mælkebøtte faldskærm Seed

De 17 verdensmål

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid. Vores børn skal være medejere af denne fremtid. 

Vi vil tænke 8 af FNs verdensmål ind i alle de aspekter af dagligdagen, hvor det giver mening og dermed give vores børn en vigtig forståelse af deres egen indflydelse som fremtidens demokratiske verdensborgere.

Se videoklip fra hverdagen og læs mere under Indblik.

"Compassion"

I dagligdagen har vi fokus på at lære børnene om compassion/medfølelse.

Det er der kommet gode, overraskende resultater ud af.

60 medarbejdere har i 2020/2021 gennemgået et 8 ugers compassionkursus og vi vil arbejde på at gøre dette tilbud obligatorisk for alle medarbejdere i TitiBo-gruppen.

Læs mere om projektet under Indblik.

Styrkede pædagogiske læreplaner

Læreplansarbejdet er gennemført helt som planlagt med deling af erfaringer på tværs af alle Titibo-gruppens institutioner.

De skriftlige lærerplaner kan ses på de enkelte børnehuses side.

Se essensen af vores arbejde omformet til en fin figur under Indblik.

Årsregnskabet for 2020

Se årets resultat i referatet fra generalforsamlingen 30. april 2021:

Indblik (om TitiBo)
bottom of page