top of page

Om TitiBo-gruppen

Skov

Vi har kun én klode

Og vores børn skal have en fremtid. Vores mission er at lægge kimen til fremtidens demokratiske verdensborgere.

Hvem er vi?

TitiBo-gruppen er et arbejdsfællesskab af 5 sjællandske daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år. Vores institutioner er forskellige, men vi har fælles værdier og mission, administration, et tæt samarbejde i ledergruppen og mange fælles faglige aktiviteter.

The WHY

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid.

The WHAT

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

Vores værdier lægger grunden for vores meningsfulde fællesskaber og den lyttende og anerkendende måde vi er sammen på. Vi udvikler børnenes compassion (evne til medfølelse) og introducerer dem til FN’s 17 verdensmål.

The HOW

Vi arbejder rigtig meget udendørs med alle de processer der foregår i naturen – og i natur- og skovbørnehaverne med dyrehold, hvilket både giver forståelse af vores afhængighed af naturen og hinanden, træning i medfølelse og forståelse af betydningen af egne handlinger i forhold til de 17 verdensmål.

 

Med inspiration fra den anerkendte pædagogik fra den norditalienske by Reggio Emilia lærer børnene at indgå i samarbejder, at respektere og værdsætte hinandens forskellige kompetencer samt at fordybe sig i emner fra forskellige vinkler over længere forløb. Tænkningen i modellen SEE Learning fra Emory University hjælper os med at træne børnenes sociale, følelsesmæssige og etiske handlekompetencer.

Hvad bygger vi på?

Menneskesyn

Mennesket er grundlæggende godt og vil det gode. 

Alle har stærke sider

Værdier

  • Vi lytter 

  • Vi hjælper hinanden 

  • Vi ser muligheder 

  • Vi skaber livsglæde 

  • Vi respekterer hinanden 

  • og udvikler os sammen 

About: Services

Mission

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere.

Vision

I TitiBo-gruppen arbejder vi med fremtiden bl.a. på vores årlige strategimøder i september. 

Vi har formuleret en Vision 2025.

Årets beretning 2020/2021

Vi har altid været meget ude – ikke kun i skov- og naturinstitutionerne - men COVID-19 har givet os yderligere skub ud i det fri.

 

Pædagogikken er for alvor flyttet udendørs – ud i vores haver og ud i den omkringliggende natur. Nogle aktiviteter kan ret let flyttes udendørs, især hvis der hjælpes til med halvtag, læ og teltløsninger, ekstra el-kontakter og ladcykler.

 

Andre pædagogiske aktiviteter kræver om- og nytænkning: Hvorfor er det lige vi gerne vil gøre det vi gør – og hvordan kan det gøres udendørs? Nu starter det pædagogiske arbejde udendørs – og udvalgte aktiviteter lægges indendørs. Vores medarbejdere har været utrolig kreative og forandringsparate – og børnene har taget de nye betingelser til sig på fornemste vis.

Vores arbejde med de 17 verdensmål i børneperspektiv er blevet taget rigtig godt imod af både børn og forældre. Vores medarbejdere har kastet sig over de mange forskellgie emner med stor enthusiasme og vi fortsætter dette spændende arbejde.

 

Træning i selfcompassion har givet rigtig meget god indsigt for langt de fleste af vores kolleger både som menneske generelt og til det daglige arbejde pædagogiske arbejde. Vi vil holde fast i vores træning i at tænke/sende ”venlig kærlighed” til andre i alle mulige situationer.

Værd at nævne

Indskrivning og venteliste

Alle pladser i alle børnehusene er helt fyldt op med undtagelse af Børnehuset Møllevang, hvor vi har enkelte ledige pladser. 

 

I Krudthus har vi mange børn på ventelisten til vores i alt 40 pladser. 

I Agersøgård har vi også mange børn på ventelisten til vores i alt 80 pladser. 

 

Kommunerne styrer ventelisterne i Gemsevejen, Ammershøj og Møllevang, og vi ved ikke hvor mange børn, der står på ventelisterne. 

Fokusområder

Udeliv er fortsat omdrejningspunkt for alle institutioner i TitiBo-gruppen og i 2020/2021 har vi yderligere fokus på følgende tre områder:

Mælkebøtte faldskærm Seed

De 17 verdensmål

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid. Vores børn skal være medejere af denne fremtid. 

Vi vil tænke 8 af FNs verdensmål ind i alle de aspekter af dagligdagen, hvor det giver mening og dermed give vores børn en vigtig forståelse af deres egen indflydelse som fremtidens demokratiske verdensborgere.

Se videoklip fra hverdagen og læs mere under Indblik.

"Compassion"

I dagligdagen har vi fokus på at lære børnene om compassion/medfølelse.

Det er der kommet gode, overraskende resultater ud af.

60 medarbejdere har i 2020/2021 gennemgået et 8 ugers compassionkursus og vi vil arbejde på at gøre dette tilbud obligatorisk for alle medarbejdere i TitiBo-gruppen.

Læs mere om projektet under Indblik.

Styrkede pædagogiske læreplaner

Læreplansarbejdet er gennemført helt som planlagt med deling af erfaringer på tværs af alle Titibo-gruppens institutioner.

De skriftlige lærerplaner kan ses på de enkelte børnehuses side.

Se essensen af vores arbejde omformet til en fin figur under Indblik.

Årsregnskabet for 2020

Se årets resultat i referatet fra generalforsamlingen 30. april 2021:

Indblik (om TitiBo)
bottom of page