top of page

Om TitiBo-gruppen

Skov

Vi har kun én klode

Og vores børn skal have en fremtid. Vores mission er at lægge kimen til fremtidens demokratiske verdensborgere.

Hvem er vi?

TitiBo-gruppen er et arbejdsfællesskab af 5 sjællandske daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år. Vores institutioner er forskellige, men vi har fælles værdier og mission, administration, et tæt samarbejde i ledergruppen og mange fælles faglige aktiviteter.

The WHY

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid.

The WHAT

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

Vores værdier lægger grunden for vores meningsfulde fællesskaber og den lyttende og anerkendende måde vi er sammen på. Vi udvikler børnenes compassion (evne til medfølelse) og introducerer dem til FN’s 17 verdensmål.

The HOW

Vi arbejder rigtig meget udendørs med alle de processer der foregår i naturen – og i natur- og skovbørnehaverne med dyrehold, hvilket både giver forståelse af vores afhængighed af naturen og hinanden, træning i medfølelse og forståelse af betydningen af egne handlinger i forhold til de 17 verdensmål.

 

Med inspiration fra den anerkendte pædagogik fra den norditalienske by Reggio Emilia lærer børnene at indgå i samarbejder, at respektere og værdsætte hinandens forskellige kompetencer samt at fordybe sig i emner fra forskellige vinkler over længere forløb. Tænkningen i modellen SEE Learning fra Emory University hjælper os med at træne børnenes sociale, følelsesmæssige og etiske handlekompetencer.

Hvad bygger vi på?

Menneskesyn

Mennesket er grundlæggende godt og vil det gode. 

Alle har stærke sider

Værdier

 • Vi lytter 

 • Vi hjælper hinanden 

 • Vi ser muligheder 

 • Vi skaber livsglæde 

 • Vi respekterer hinanden 

 • og udvikler os sammen 

About: Services

Mission

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere.

 • Åbningstider og lukkedage 2023
  ÅBNINGSTIDER NATURGRUPPEN mandag – torsdag 6.30 – 17.00 og fredag 6.30– 16.30. (52,0 t/u) Telefon 4218 5623 ​ SKOVGRUPPEN Mandag – torsdag 6.30 – 17.00 og fredag 6.30 – 16.30. (52,0 t/u) Telefon 2118 8731 LUKKEDAGE 2. januar, 3 dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag den 5. juni og 22-31. december. Der tilbydes nødpasning på alle lukkedage – dog ikke den 5. juni, 17. november og den 24. december. 22. november 2024 er pædagogisk dag for hele TitiBo-gruppen, hvor vi holder lukket UDEN nødpasning. Ved nødpasning forstås, at alle muligheder for pasning hos familie og venner samt mulige legeaftaler er afprøvet uden held. Nødpasning kan foregå enten i Børnehuset Ammershøj eller i Skovgruppen og det kan ikke garanteres at for barnet kendte medarbejdere løfter opgaven. SAMPASNING Uge 29 er der sampasning i Natur. Uge 30 og 31 er der sampasning i Skoven. Sampasning kræver aktiv tilmelding.
 • Måske ny i Agersøgård?
  OPSKRIVNING OG VENTELISTE Send en mail til susanne.falk@titibo.dk med barnets navn, fødselsdato, ønsket starttidspunkt, hvilket børnehus I ønsker samt et telefonnummer for kontakt. Anfør, hvis I evt. har haft søskende i TitiBo-gruppens børnehuse. Man er søskende også selv storebror eller storesøster måske allerede er flyttet til skole. Såfremt der er plads den ønskede dato, tilbydes man pladsen. Er der flere på listen til samme dato og ikke plads til alle, bliver først eventuelle søskende tilbudt pladsen og derefter det barn, der har stået længst på ventelisten. Kom og besøg os. Ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at tale med jer og vis rundt. Kontaktoplysninger og åbningstider finder du nederst på siden i det orange felt. AGERSØGÅRD SKOV- OG NATURGRUPPE Skovgruppen holder til i Hjortespringhuset ved Rye bakker med direkte adgang til skoven og tæt på stranden. Naturgruppen holder til på det lille landsted Agersøgård i landsbyen V. Såby på en stor dejlig naturgrund ud til åbne marker og tæt på naturområder. Vi huser i alt 75 børn fordelt i de to afdelinger. Vi har 40 børnehavebørn i Skovgruppen og 30 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn i Naturgruppen. Vi har hvert et lille dyrehold bestående af geder, kaniner, fisk, skildpadder, høns, og voliere med små papegøjefugle og Katte.Til dagligt deltager børnene i pasningen af dyrene, vi har en turnusordning hvor børn og forældre hygger sig med at fodre i weekends. I børnehaven lægger vi vægt på: At børnene får mange gode oplevelser i naturen, så de får glæde ved, og respekt for naturen. At have en grøn tankegang i forhold til at værne om naturen, sortere affald og genbruge. At have et godt og åbent forældre samarbejde. At drage omsorg for hinanden. At have det sjovt i et lærende miljø. At børnehaven er et rart sted at være både for børn og voksne. At børnene oplever, at de har en overskuelig hverdag, med udfordringer og plads til at eksperimentere og lege PRISER OG BETALING 2024 Vuggestue: 4.200 kr./md. + 150 kr til frugtordning (til og med den måned barnet fylder tre år) Børnehave: 2.250 kr./md. + 150 kr til frugtordning (børn over tre år) Juli er betalingsfri. Deltidsplads ifbm barsel 30 timer/uge kl. 9.00 – 15.00 tildelt efter kommunens regler: Børn under 3 år (vuggestue): 2950 kr./mdr. + 150 kr til frugtordning. Børn over 3 år (børnehave): 1450 kr./mdr. + 150 kr til frugtordning. Frokostordning er fravalgt for alle børn. Der betales forud i 11 måneder (juli er betalingsfri) direkte til vores konti: Naturgruppen: 7630-1024527 Skovgruppen: 7630-2072269 Der ydes søskenderabat og fripladstilskud ligesom i de kommunale institutioner. Vi beder om betaling for første måned samtidig med bekræftelsen af pladsen. Beløbet returneres ikke, hvis pladsen frafaldes før start.
 • Parent – den daglige kommunikation
  Når dit barn er indskrevet, får du adgang til vores intranet ”Parent”. Her kan du finde oplysninger til nye forældre som information om den gode afsked, varmt tøj, fødselsdag og andet. Derudover er det vores daglige kommunikationsmiddel hvor der kommer historier fra hverdagen samt beskeder og endelig indeholder det en kalender hvor møder og arrangementer bliver indskrevet. Parent erstatter ikke den daglige kontakt med forældre, som stadig vægtes højt, men supplerer.
 • Tilsyn og rapporter
  Som privatinstitution skal vi leve op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier (ses på lejre.dk). Lejre Kommune fører pædagogisk tilsyn. De seneste tilsynsrapporter kan læses her: Naturgruppen og Skovgruppen. Vores Smiley kontrolrapport kan ses her. Arbejdstilsynet kommer på besøg som i alle andre virksomheder. Vores regnskaber revideres af Beierholm Revision, statsautoriserede revisorer. TitiBo-gruppen har egen uddannet legepladsinspektion. Endelig holder vores udlejer, Ryegaard Gods, øje med at vi overholder vores rammer og forpligtelser i lejeaftalen. Vi gennemfører regelmæssigt GPDR-auditeringer. Læs TitiBo-gruppens GPDR-politik her. Læs evalueringen af vores arbejde med pædagogiske læreplan her.
 • Vores forældrebestyrelse
  Agersøgård skov- og naturgruppe har en fælles bestyrelse. Der er formelt valgt lige mange repræsentanter fra hver gruppe, men de forældre, der gerne vil være med, er velkommen til at deltage i møderne. Man kan også deltage med ideer gennem støtteforeningen. Kontakt forældrebestyrelsen: Kim Kofoed-Larsen, skovgruppen (formand valgt sept 2019), træffes på kofoed-larsen@hotmail.com

Vision

I TitiBo-gruppen arbejder vi med fremtiden bl.a. på vores årlige strategimøder i september. 

Vi har formuleret en Vision 2025.

Ledelsesberetning 2022

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Årets resultat af primær drift har været på kr. -1.868.653. Årets resultatet efter skat er kr. -1.773.861. 

Nettoomsætningen er steget med 4,6 %, hvilket stort set svarer til regulering af driftstilskud fra kommunerne. Det samlede børnetal er steget med 1,7 %.

 

Personaleomkostningerne er steget med 8,8 %. Antallet af medarbejdere er øget med 4 fuldtidsstillinger. Der er uddelt coronabonus til alle medarbejdere for kr. 179.000. TitiBo-gruppens 20. års jubilæum blev fejret med en softshell jakke til alle medarbejdere. Der er endvidere brugt en del kræfter på compassion-uddannelse af 40 medarbejdere.

 

Der er foretaget investeringer i fornyelser inde og ude for at styrke udelivet for kr. 455.915. Værdipapirerne er faldet med kr. -436.474, hvilket modsvares af udbytte på kr. +49.667.

Den forventede udvikling

 

Omsætningen forventes at stige en smule, idet Ammershøj overgår til privatinstitution pr 1. april 2023. Det samlede resultat forventes tæt på 0 i 2023.

Værd at nævne

Advisory board uden vederlag

Advisory Boards medlemmer deltager uden vederlag. Til gengæld vælger en af de eksterne eksperter en organisation, der støttes med 5.000 kr efter hvert møde.

 

Indtil nu har vi støttet Nepali Med (http://www.nepalimed.dk/), Emory University, USA, SEE Learning Gifts (https://seelearning.emory.edu/) og 5 skoler (www.5skoler.nu)

Fokusområder

Udeliv er fortsat omdrejningspunkt for alle institutioner i TitiBo-gruppen og siden 2020/2021 har vi yderligere fokus på følgende tre områder:

Mælkebøtte faldskærm Seed

De 17 verdensmål

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid. Vores børn skal være medejere af denne fremtid. 

Vi vil tænke 8 af FNs verdensmål ind i alle de aspekter af dagligdagen, hvor det giver mening og dermed give vores børn en vigtig forståelse af deres egen indflydelse som fremtidens demokratiske verdensborgere.

Se videoklip fra hverdagen og læs mere under Indblik.

"Compassion"

I dagligdagen har vi fokus på at lære børnene om compassion/medfølelse.

Det er der kommet gode, overraskende resultater ud af.

60 medarbejdere har i 2020/2021 gennemgået et 8 ugers compassionkursus og vi vil arbejde på at gøre dette tilbud obligatorisk for alle medarbejdere i TitiBo-gruppen.

Læs mere om projektet under Indblik.

Styrkede pædagogiske læreplaner

Læreplansarbejdet er gennemført helt som planlagt med deling af erfaringer på tværs af alle Titibo-gruppens institutioner.

De skriftlige lærerplaner kan ses på de enkelte børnehuses side.

Se essensen af vores arbejde omformet til en fin figur under Indblik.

Årsregnskabet for 2020

Se årets resultat i referatet fra generalforsamlingen 30. april 2021:

 • Åbningstider og lukkedage 2023
  ÅBNINGSTIDER NATURGRUPPEN mandag – torsdag 6.30 – 17.00 og fredag 6.30– 16.30. (52,0 t/u) Telefon 4218 5623 ​ SKOVGRUPPEN Mandag – torsdag 6.30 – 17.00 og fredag 6.30 – 16.30. (52,0 t/u) Telefon 2118 8731 LUKKEDAGE 2. januar, 3 dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag den 5. juni og 22-31. december. Der tilbydes nødpasning på alle lukkedage – dog ikke den 5. juni, 17. november og den 24. december. 22. november 2024 er pædagogisk dag for hele TitiBo-gruppen, hvor vi holder lukket UDEN nødpasning. Ved nødpasning forstås, at alle muligheder for pasning hos familie og venner samt mulige legeaftaler er afprøvet uden held. Nødpasning kan foregå enten i Børnehuset Ammershøj eller i Skovgruppen og det kan ikke garanteres at for barnet kendte medarbejdere løfter opgaven. SAMPASNING Uge 29 er der sampasning i Natur. Uge 30 og 31 er der sampasning i Skoven. Sampasning kræver aktiv tilmelding.
 • Måske ny i Agersøgård?
  OPSKRIVNING OG VENTELISTE Send en mail til susanne.falk@titibo.dk med barnets navn, fødselsdato, ønsket starttidspunkt, hvilket børnehus I ønsker samt et telefonnummer for kontakt. Anfør, hvis I evt. har haft søskende i TitiBo-gruppens børnehuse. Man er søskende også selv storebror eller storesøster måske allerede er flyttet til skole. Såfremt der er plads den ønskede dato, tilbydes man pladsen. Er der flere på listen til samme dato og ikke plads til alle, bliver først eventuelle søskende tilbudt pladsen og derefter det barn, der har stået længst på ventelisten. Kom og besøg os. Ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at tale med jer og vis rundt. Kontaktoplysninger og åbningstider finder du nederst på siden i det orange felt. AGERSØGÅRD SKOV- OG NATURGRUPPE Skovgruppen holder til i Hjortespringhuset ved Rye bakker med direkte adgang til skoven og tæt på stranden. Naturgruppen holder til på det lille landsted Agersøgård i landsbyen V. Såby på en stor dejlig naturgrund ud til åbne marker og tæt på naturområder. Vi huser i alt 75 børn fordelt i de to afdelinger. Vi har 40 børnehavebørn i Skovgruppen og 30 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn i Naturgruppen. Vi har hvert et lille dyrehold bestående af geder, kaniner, fisk, skildpadder, høns, og voliere med små papegøjefugle og Katte.Til dagligt deltager børnene i pasningen af dyrene, vi har en turnusordning hvor børn og forældre hygger sig med at fodre i weekends. I børnehaven lægger vi vægt på: At børnene får mange gode oplevelser i naturen, så de får glæde ved, og respekt for naturen. At have en grøn tankegang i forhold til at værne om naturen, sortere affald og genbruge. At have et godt og åbent forældre samarbejde. At drage omsorg for hinanden. At have det sjovt i et lærende miljø. At børnehaven er et rart sted at være både for børn og voksne. At børnene oplever, at de har en overskuelig hverdag, med udfordringer og plads til at eksperimentere og lege PRISER OG BETALING 2024 Vuggestue: 4.200 kr./md. + 150 kr til frugtordning (til og med den måned barnet fylder tre år) Børnehave: 2.250 kr./md. + 150 kr til frugtordning (børn over tre år) Juli er betalingsfri. Deltidsplads ifbm barsel 30 timer/uge kl. 9.00 – 15.00 tildelt efter kommunens regler: Børn under 3 år (vuggestue): 2950 kr./mdr. + 150 kr til frugtordning. Børn over 3 år (børnehave): 1450 kr./mdr. + 150 kr til frugtordning. Frokostordning er fravalgt for alle børn. Der betales forud i 11 måneder (juli er betalingsfri) direkte til vores konti: Naturgruppen: 7630-1024527 Skovgruppen: 7630-2072269 Der ydes søskenderabat og fripladstilskud ligesom i de kommunale institutioner. Vi beder om betaling for første måned samtidig med bekræftelsen af pladsen. Beløbet returneres ikke, hvis pladsen frafaldes før start.
 • Parent – den daglige kommunikation
  Når dit barn er indskrevet, får du adgang til vores intranet ”Parent”. Her kan du finde oplysninger til nye forældre som information om den gode afsked, varmt tøj, fødselsdag og andet. Derudover er det vores daglige kommunikationsmiddel hvor der kommer historier fra hverdagen samt beskeder og endelig indeholder det en kalender hvor møder og arrangementer bliver indskrevet. Parent erstatter ikke den daglige kontakt med forældre, som stadig vægtes højt, men supplerer.
 • Tilsyn og rapporter
  Som privatinstitution skal vi leve op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier (ses på lejre.dk). Lejre Kommune fører pædagogisk tilsyn. De seneste tilsynsrapporter kan læses her: Naturgruppen og Skovgruppen. Vores Smiley kontrolrapport kan ses her. Arbejdstilsynet kommer på besøg som i alle andre virksomheder. Vores regnskaber revideres af Beierholm Revision, statsautoriserede revisorer. TitiBo-gruppen har egen uddannet legepladsinspektion. Endelig holder vores udlejer, Ryegaard Gods, øje med at vi overholder vores rammer og forpligtelser i lejeaftalen. Vi gennemfører regelmæssigt GPDR-auditeringer. Læs TitiBo-gruppens GPDR-politik her. Læs evalueringen af vores arbejde med pædagogiske læreplan her.
 • Vores forældrebestyrelse
  Agersøgård skov- og naturgruppe har en fælles bestyrelse. Der er formelt valgt lige mange repræsentanter fra hver gruppe, men de forældre, der gerne vil være med, er velkommen til at deltage i møderne. Man kan også deltage med ideer gennem støtteforeningen. Kontakt forældrebestyrelsen: Kim Kofoed-Larsen, skovgruppen (formand valgt sept 2019), træffes på kofoed-larsen@hotmail.com
Indblik (om TitiBo)
bottom of page