MV_leg_forside.jpg

BØRNEHUSET MØLLEVANG

Børnehuset Møllevang rummer ca. 60 dejlige, forskellige, nysgerrige og glade børn mellem 0 og 6 år. Børnene er fordelt i huset på 4 aldersinddelte stuer, men vi mødes på kryds og tværs inde og ude i løbet af dagen. Vi ligger i et villakvarter i udkanten af Slangerup med grønne områder og mose som nabo.

23. marts 2021

Vi har lige nu ledige pladser i både vuggestue og børnehaven.

Henvend jer til leder Leder Pia Pedersen telefon 6151 1380

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

og vi vægter

Leg, læring og livsglæde

LEG

Legen er en vigtig del af barnets udvikling.

 

Her udvikler børnene strategier til konflikthåndtering, forhandling og sociale færdigheder. 

Alt det praktiske

Måske ny i Møllevang?


BESØG OG VENTELISTE

Kom og besøg os. Ring og aftal hvornår I kommer, så vi kan sætte tid af til at vise jer rundt.

Venteliste styres af Frederikssund Kommune. Opskrivning sker via digital pladsanvisning på borger.dk. Taksten følger kommunens takst og kan ses på deres hjemmeside.

TITIBO-GRUPPEN OG MØLLEVANG

Børnehuset Møllevang er en pulje institution med driftsaftale med Frederikssund Kommune. Møllevang er en selvstændig enhed under Titibo-gruppen.

Ledelsen udgør: Direktør Susanne Falk, Leder Pia Strømsted Pedersen.

Børnehuset Møllevang holder til i ”Møllekvarteret” i udkanten af Slangerup by. Vi er omgivet af dejlige grønne arealer på den ene side og rækkehuse på den anden.

Vi huser ca. 60 børn i alderen 0-6 år. Ca.25 vuggestuebørn for delt på to stuer og 35 børnehavebørn ligeledes fordelt på to stuer. Stuerne er aldersopdelte. Vi foretrækker at rykke børn i grupper. De ældste vuggestuebørn placeres ofte i den mindste børnehavegruppe med ekstra personale.

PRISER OG BETALING Taksten følger kommunens takst og kan ses på deres hjemmeside.
Parent – den daglige kommunikation


Når dit barn er indskrevet, får du adgang til vores intranet ”Parent”.

Her kan du finde oplysninger til nye forældre som information om den gode afsked, varmt tøj, fødselsdag og andet.

Derudover er det vores daglige kommunikationsmiddel hvor der kommer historier fra hverdagen samt beskeder og endelig indeholder det en kalender hvor møder og arrangementer bliver indskrevet.

Parent erstatter ikke den daglige kontakt med forældre, som stadig vægtes højt, men supplerer.
Vores forældrebestyrelse


Du kan kontakte Møllevangs bestyrelse via formand Patrick Jæger på pajb99@gmail.com

Medlemmerne kan kontaktes via vores intranet, Parent.
Tilsyn og rapporter


Som privatinstitution skal vi leve op til Frederikssund Kommunes godkendelseskriterier (ses på frederikssund.dk).

Arbejdstilsynet har januar 2021 tildelt Møllevang en grøn smiley 🙌🏼

Frederikssund Kommune fører pædagogisk tilsyn. Den seneste tilsynsrapport kan læses her.

Arbejdstilsynet kommer på besøg som i alle andre virksomheder. Vores regnskaber revideres af Beierholm Revision, statsautoriserede revisorer. TitiBo-gruppen har egen uddannet legepladsinspektion. Endelig holder vores udlejer, Ryegaard Gods, øje med at vi overholder vores rammer og forpligtelser i lejeaftalen.

Vi gennemfører regelmæssigt GPDR-auditeringer. Læs TitiBo-gruppens GPDR-politik her.

Læs evalueringen af vores arbejde med den pædagogiske læreplan her.
Åbningstider og lukkedage


ÅBNINGSTIDER*

Mandag-torsdag kl. 6.45-17.15.

Fredag kl. 6.45-16.30

LUKKEDAGE

I 2021 er det:

5. juni og 24. + 31. december

Derudover har vi pædagogiske udviklingsdage i 2021:

19. marts, hvor vi har førstehjælpskursus for alle (der etableres nødpasning)

21. maj – pædagogisk dag kun for Møllevang

19. november, hvor vi har fælles pædagogisk dag i TitiBogruppen

Ved Møllevangs pædagogiskedag er institutionen som udgangspunkt lukket. Er man udfordret i at finde pasning er vi gerne behjælpelige med at finde legeaftaler eller finde anden løsning. Ved Titibos pædagogiskedag er institutionen helt lukket. Forældre er dog velkomne til at aftale sampasning og låne Møllevang til formålet.

*BEGRÆNSET ÅBNINGSTID

Begrænset åbningstid er indført i forbindelse med Frederikssund kommunes budgetforlig gældende for 2020.

I de perioder hvor vi har begrænset åbningstid opfordrer vi til at holde jeres barn fri så vi kan bruge vores ressourcer på tidspunkter hvor der er mere brug for det.

Vælger I at tilmelde jeres barn til pasning, så er det meget vigtigt at vi kender det præcise tidsrum for hvornår barnet vil være i Møllevang. Skriv tidspunkt for aflevering og afhentning i kommentarfeltet når I udfylder ferietilbagemeldingen på Parent.

Perioder med begrænset åbningstid (kl.7-16) i 2021:

D.29.-31. marts (før Påske)

D.14. maj (fredag efter Kr. Himmelfart)

5.-30. juli (uge 27-30)

27.-30. dec (mellem jul og nytår)

Dejligt, at I er med til at gøre dem til gode verdensborgere ❤️ I går, da vi drak varm cacao herhjemme, spurgte Milas, om vi kunne se videoen med "Motor Milles og Rosas gode gerninger", også den med "HR. Skæg", og i forgårs var det videoen med "FN's verdensmål", han spurgte, om vi kunne se. Jeg blev så rørt, og jeg nød at se dem med ham ❤️ Han vil gerne have, at vi inviterer HR. Skæg til pandekager 😄 

Forældre i Møllevang

Kontakt Møllevang

Åbningstider: 

Mandag-torsdag 6:15-17:30

Fredag 6:15-16:45

 

Vuggestue telefon 4064 8781

Børnehave telefon 5329 7042

Børnehuset Møllevang

Møllevangen 2, 3550 Slangerup

Vi er en integreret puljeinstitution for 0-6 årige i TitiBo-gruppen med udeliv som fokus. Vi ligger i et villakvarter i udkanten af Slangerup med grønne områder og mose som nabo. 

moellevang@titibo.dk

Leder Pia Pedersen telefon 6151 1380