Kurser&viden

KH_science_01.jpg

Intern udvikling og bred erfaringsudveksling med TitiBo-akademiet

TitiBo-akademiet er vores interne kompetenceudviklings-aktiviteter, men vi ”skræddersyr” også gerne tilsvarende aktiviteter for eksterne kolleger:

Vi har mange års erfaring i intern kompetenceudvikling og deling af erfaringer på tværs af vores egne institutioner. Vores praksisnære og systematiske kompetenceudvikling er en af TitiBo-gruppens særlige styrker. 

 

Emner og aktivitetsform vælges efter, hvad der er relevant for vores strategier og hvad vores børnehuse eller medarbejdere efterspørger. 

Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og lader kollegerne inspirere hinanden så meget som muligt. Den enkelte bedes om på forhånd at definere, hvad hun/han ønsker at få ud af aktiviteten. Efter aktiviteten sikrer lederen, at der følges op eksempelvis med ”træningsbaner”, oplæg på P-møder, kollegasparring og lignende. Derved sikres det, at den nye viden bruges mest muligt hjemme i hverdagen. 

 

Med god forberedelse og opfølgning kan effekten af en kompetenceudviklings-aktivitet øges fra 10 til 90 %. 

 

Pædagogers arbejde med science

Arbejdet med science i vores børnehuse er et projekt, der løber i perioden 01.01.2020 – 31.12.2023. Projektledelsen er VIA University College. Forsknings- og udviklingscenter for Pædagogik og Dannelse Program for matematik og naturfagsdannelse.  Projektleder er ph.d. Niels Ejbye-Ernst.

 

Filmene herunder eksemplificerer arbejdet med science inden for forskellige områder. Formålet er at styrke det pædagogiske arbejde med science i daginstitutioner.  Filmene og resultater formidles løbende bl.a. på portalen https://centerforboernognatur.dk

Science - tyngdekraft
Science - vandrensning

Kurser

I TitiBo-gruppen kører vi kurser for vores egne medarbejdere i emner, som vi mener er relevante. Eksempler på kurser: Pædagogiske læreplaner – planlægning og evaluering. Rummet som pædagogisk redskab. Vuggestuepædagogik. 

 

Da alle TitiBo-gruppens børnehuse arbejder rigtig meget med udeliv, har vi udviklet helt særlig kurser om Science, udeliv og bæredygtighed. 

Kurser kan fint give ny viden om teorier og modeller. De kan drøftes og afprøves fx via cases.

Men det er først, når man får feedback på sin egen praksis derhjemme, mens man er ved at afprøve det nye, at effekten får gennemslagskraft og udvikler praksis.

Se effekten af forskellige modeller for professionel udvikling.

Kilde Joyce & Showers

 

Science i sandkassen

Opbyg en tidlig natur- og science opmærksomhed i børneinstitutioner.

Science med næb og kløer

Onsdag den 21. sept. kl. 9-15.30

På matematikeventyr i naturen. 

Vil du gøre science til en naturlig del af jeres hverdag? Vil du stimulere børnenes nysgerrighed? og give børnene mulighed for at undersøge, eksperimentere, konstruere, udforske og få svar? Vil du gerne introducere en mere bevidst natur- og sciencetilgang i din institution- i sandkassen, på legepladsen og i skoven?

Hvordan du kan bidrage til en spirende matematikforståelse for de 2-5 årige via leg og glæde og gennem naturoplevelser.

Bæredygtig barndom

Opbyg en bæredygtig hverdag med børn.

Ønsker du en mere bæredygtig tilgang til livet i børnehaven? Ønsker du inspiration til bære-dygtige lege og fælles projekter med børn og kollegaer? Hvis I som institution vil tage ansvar for naturen og for fællesskabet, er dette kursus noget for dig. Kurset er fuld af inspiration og foregår i de skønne omgivelser i Tokkekøb Hegn, hvor den bæredygtige Skovbørnehave Krudt-hus har til huse.

Vejrdags-science

Om at opleve vejret med alle sanser.

Hvordan kan 2-6 årige og voksne blive klogere på vejret og vejrfænomener? Vi vil inddrage alle sanser og eksperimentere med sol og vind og regn. Vi har vejret med os alle vegne – så det er bare at tage fat og føle, fornemme, røre, lytte og bruge det skiftende vejrlig til leg og læring, eksperimenter, erfaring og erkendelse.

Bestil kursus

Kontakt Annette Grunnet på 3013 6129 eller krudthus@titibo.dk, hvis du kunne tænke dig at deltage i et kursus eller få et kursus hjemme i din egen institution.

De 17 verdensmål i børnehøjde

Onsdag den 5. okt. kl. 9-15

Bæredygtighed i børneperspektiv.

I workshoppen vil vi fortælle om vores arbejde med de 17 verdensmål og compassion og dermed arbejdet med en bæredygtig verden i børneperspektiv. Hvordan kommer man i gang og hvordan omsætter man bæredygtighed til hverdag i børnehaver og vuggestuer. 

Anden udvikling

Herunder finder du eksempler på, hvilke redskaber vi bruger til at udvikle os i TitiBo-gruppen. Nogle af disse redskaber tilbyder vi også eksternt på konsulentbasis. 

Konsulentydelser

Vi har mange års erfaring med at bygge, etablere, drive og udvikle kompetencer i dagtilbud. 

 

Både Lilian Bjelke og Susanne Falk har teoretiske uddannelser og praktiske erfaringer med både en fod helt ude i hverdagen og et overordnet perspektiv på opgaven.

 

Måske kan vi hjælpe dig videre blot med en enkel telefonsamtale eller kan henvise til en anden der kan hjælpe. Det koster ikke noget. 

 

Hvis du har brug for mere uddybende hjælp, som kræ