top of page

Kurser&viden

KH_science_01.jpg

Intern udvikling og bred erfaringsudveksling med TitiBo-akademiet

TitiBo-akademiet er vores interne kompetenceudviklings-aktiviteter, men vi ”skræddersyr” også gerne tilsvarende aktiviteter for eksterne kolleger:

Vi har mange års erfaring i intern kompetenceudvikling og deling af erfaringer på tværs af vores egne institutioner. Vores praksisnære og systematiske kompetenceudvikling er en af TitiBo-gruppens særlige styrker. 

 

Emner og aktivitetsform vælges efter, hvad der er relevant for vores strategier og hvad vores børnehuse eller medarbejdere efterspørger. 

Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og lader kollegerne inspirere hinanden så meget som muligt. Den enkelte bedes om på forhånd at definere, hvad hun/han ønsker at få ud af aktiviteten. Efter aktiviteten sikrer lederen, at der følges op eksempelvis med ”træningsbaner”, oplæg på P-møder, kollegasparring og lignende. Derved sikres det, at den nye viden bruges mest muligt hjemme i hverdagen. 

 

Med god forberedelse og opfølgning kan effekten af en kompetenceudviklings-aktivitet øges fra 10 til 90 %. 

KH Science

Pædagogers arbejde med science

Arbejdet med science i vores børnehuse er et projekt, der løber i perioden 01.01.2020 – 31.12.2023. Projektledelsen er VIA University College. Forsknings- og udviklingscenter for Pædagogik og Dannelse Program for matematik og naturfagsdannelse.  Projektleder er ph.d. Niels Ejbye-Ernst.

 

Filmene herunder eksemplificerer arbejdet med science inden for forskellige områder. Formålet er at styrke det pædagogiske arbejde med science i daginstitutioner.  Filmene og resultater formidles løbende bl.a. på portalen https://centerforboernognatur.dk

Science - tyngdekraft
Science - vandrensning

Kurser

I TitiBo-gruppen kører vi kurser for vores egne medarbejdere i emner, som vi mener er relevante. Eksempler på kurser: Pædagogiske læreplaner – planlægning og evaluering. Rummet som pædagogisk redskab. Vuggestuepædagogik. 

 

Da alle TitiBo-gruppens børnehuse arbejder rigtig meget med udeliv, har vi udviklet helt særlig kurser om Science, udeliv og bæredygtighed. 

Kurser kan fint give ny viden om teorier og modeller. De kan drøftes og afprøves fx via cases.

Men det er først, når man får feedback på sin egen praksis derhjemme, mens man er ved at afprøve det nye, at effekten får gennemslagskraft og udvikler praksis.

Se effekten af forskellige modeller for professionel udvikling.

Kilde Joyce & Showers

 

Kurser

Robusthed og compassion

– et kursus for forældre
Start 26. oktober 2023 (4 gange)

De 17 verdensmål i børnehøjde

Onsdag den 24. april 2024 kl. 9-15

Mød dine børn med compassion – det giver livsglæde og robusthed.

Dette er et praksisnært kursus til dig/jer, der vil hjælpe jeres barn/børn med at håndtere følelser og styrke empati og medfølelse. Kursusdatoer: Torsdage i ulige uger: 26/10 + 9/11 + 23/11 + 7/12 2023.

På dette kursus får du forskningsbaserede værktøjer til:

 • At finde ro og nærvær sammen med dit barn i hverdagen

 • At håndtere dit barns og dine egne store følelser

 • At berolige dit eget og dit barns nervesystem, når det er anspændt eller uroligt

Bæredygtighed i børneperspektiv.

I workshoppen vil vi fortælle om vores arbejde med de 17 verdensmål og compassion og dermed arbejdet med en bæredygtig verden i børneperspektiv. Hvordan kommer man i gang og hvordan omsætter man bæredygtighed til hverdag i børnehaver og vuggestuer. 

Science i sandkassen

Opbyg en tidlig natur- og science opmærksomhed i børneinstitutioner.

Vil du gøre science til en naturlig del af jeres hverdag? Vil du stimulere børnenes nysgerrighed? og give børnene mulighed for at undersøge, eksperimentere, konstruere, udforske og få svar? Vil du gerne introducere en mere bevidst natur- og sciencetilgang i din institution- i sandkassen, på legepladsen og i skoven?

Science med næb og kløer

På matematikeventyr i naturen. 

Hvordan du kan bidrage til en spirende matematikforståelse for de 2-5 årige via leg og glæde og gennem naturoplevelser.

Bæredygtig barndom

Opbyg en bæredygtig hverdag med børn.

Ønsker du en mere bæredygtig tilgang til livet i børnehaven? Ønsker du inspiration til bæredygtige lege og fælles projekter med børn og kollegaer? Hvis I som institution vil tage ansvar for naturen og for fællesskabet, er dette kursus noget for dig. Kurset er fuld af inspiration og foregår i de skønne omgivelser i Tokkekøb Hegn, hvor den bæredygtige Skovbørnehave Krudt-hus har til huse.

Vejrdags-science

Om at opleve vejret med alle sanser.

Hvordan kan 2-6 årige og voksne blive klogere på vejret og vejrfænomener? Vi vil inddrage alle sanser og eksperimentere med sol og vind og regn. Vi har vejret med os alle vegne – så det er bare at tage fat og føle, fornemme, røre, lytte og bruge det skiftende vejrlig til leg og læring, eksperimenter, erfaring og erkendelse.

Bestil kursus

Kontakt Annette Grunnet på 3013 6129 eller krudthus@titibo.dk, hvis du kunne tænke dig at deltage i et kursus eller få et kursus hjemme i din egen institution.

Anden udvikling

Herunder finder du eksempler på, hvilke redskaber vi bruger til at udvikle os i TitiBo-gruppen. Nogle af disse redskaber tilbyder vi også eksternt på konsulentbasis. 

Konsulentydelser

Vi har mange års erfaring med at bygge, etablere, drive og udvikle kompetencer i dagtilbud. 

 

Både Lilian Bjelke og Susanne Falk har teoretiske uddannelser og praktiske erfaringer med både en fod helt ude i hverdagen og et overordnet perspektiv på opgaven.

 

Måske kan vi hjælpe dig videre blot med en enkel telefonsamtale eller kan henvise til en anden der kan hjælpe. Det koster ikke noget. 

 

Hvis du har brug for mere uddybende hjælp, som kræver at vi sætter mere tid af til opgaven, vil vi på forhånd aftale, hvad opgaven går ud på og hvilket konsulenthonorer, vi må opkræve. 

 

Kontakt Susanne Falk på mobil 2621 0342 eller Susanne.falk@titibo.dk.

Coaching

Lilian, vores udviklingschef, er certificeret coach fra Manning Inspire med speciale i forandrings- og familiecoaching. Det giver TitiBo-gruppen nogle helt særlige fordele: 

 

For medarbejdere

En mulighed for alle ansatte uanset stillingsbetegnelse og ansættelsesgrad. Faglig coaching med fokus på udfordringer i arbejdslivet gives i arbejdstiden. Privat coaching gives uden for arbejdstiden uden beregning (kan aftales direkte med Lilian Bjelke). 

 

For familier

Alle forældre eller bedsteforældre i TitiBo-gruppen, kan købe familie-caoching, hvis hverdagen giver familien udfordringer, det er svært at finde løsninger på.

 

Kontakt Lilian Bjelke på mobil 2161 4301 eller Lilianbjelke@titibo.dk.

Jobbesøg

På jobbesøg arbejder man med i en børnegruppe med samme alder som dem, man selv har i hverdagen. Man får ved at arbejde ved siden af en kollega lejlighed til at stille spørgsmål og hente ideer med sig hjem. Der aftales på forhånd et emne, der særligt vil være fokus på. 

Jobbesøg arrangeres ved at kontakte lederen for den institution, man gerne vil på job besøg i. 

Også eksterne kolleger kan komme på job-besøg. 

Kontakt Lilian Bjelke på mobil 2161 4301 eller Lilianbjelke@titibo.dk.

Leder-jobbesøg

Vores ledere tager på jobbesøg hos hinanden en gang om året. Vi sætter en overskrift og samtidig gives rum for erfaringsudveksling om helt almindelige ledelsemæssige udfordringer, som der ellers ikke bliver tid til på møder på tværs. Det hjælper os samtidig med at undgå ”Hjemmeblindhed” – man ser ikke sig selv eller sine egne handlinger så tydeligt som andres. 

 

Eksterne ledere er velkommen på jobbesøg – vi værdsætter altid gode, undrende spørgsmål og andres refleksioner. 

 

Kontakt Lilian Bjelke på mobil 2161 4301 eller Lilianbjelke@titibo.dk.

Netværksmøder

TitiBo-gruppen afholder interne netværksmøder ca. hver 2. måned. Aktuelle eller strategiske emner sættes på dagsordenen til diskussion blandt deltagerne. Møderne indledes med et problematiserende indlæg og deltagerne debatterer og udveksler erfaringer om emnet. Alle medarbejdere kan deltage med betalt tid og transport. 

Pædagogiske dage

Hvert år af holdes 1 fælles pædagogisk dag, hvor alle TitiBo-gruppens medarbejdere mødes om 2 aktuelle emner. Der vil typisk være oplæg fra ekstern oplægsholder, gruppearbejder med erfarings- og ideudvikling på tværs af børnehusene, udstillinger og socialt samvær. 

Emner har bl.a. været: 

 • Reggio-inspiration – hvad betyder det i TitiBo 

 • Fremtidens TitiBo-institution 

 • At være noget for andre 

 • Værktøjer til større arbejdsglæde 

 • Reggio Emilia og de 100 sprog 

 • Pædagogisk markedsdag – kom og vis et godt eksempel 

 • Konflikthåndtering 

 • Børns kreative fællesskaber 

 • Hverdagspædagogik 

 • Vision, mission og profiler 

 • Døm konflikten ude 

 • Værdier i børnenes hverdag 

 • Natur og pædagogik 

Frontløbere

En frontløber, er en kollega, som har særlig interesse i et nærmere defineret fagligt område. Frontløberen påtager sig at løfte institutionens samlede faglige niveau på området ved at holde sig særligt fagligt opdateret på området. En frontløber påtager sig særlige funktioner i egen institution efter nærmere aftale med lederen og får for opgaven et funktionsløn-tillæg.

I TitiBo-gruppen har vi f.eks. frontløbere i Reggio-emilia pædagogik

Deling af materialer

Alle TitiBo-gruppens medarbejdere har via medarbejder-PCerne adgang til Mappen ”TitiBo Fælles” i Sharepoint. Her findes f.eks. HUSKAT med fælles politikker, checklister og værktøjer. Vi samler artikler af særlig interesse. Idé-mappe med ideer til indretning inde og ude. Mappe med vejledning til regellege. Mapper med inspirationsmaterialer de fælles aktiviteter om bl.a. Hverdagspædagogik, Compassion, 17 verdensmål, udeliv og meget andet. 

 

Vi kan på konsulentbasis hjælpe dig med at sætte en tilsvarende struktur op for dit børnehus.

Kontakt Susanne Falk på mobil 2621 0342 eller Susanne.falk@titibo.dk.

Footer (Akademiet)
bottom of page