Nøgleinfo

 

Skovbørnehaven Krudthus er en privat børnehave under Titibo-gruppen. Læs mere på www.titibo.dk

Vi er godkendt af Fredensborg kommune og modtager børn fra hele oplandet.

Krudthus har til huse i en gammel skovløberbolig med en meget stor have midt i Tokkekøb Hegn.

Børnehaven åbnede den 1. april 2008 og vi har i gennemsnit 38 dejlige børn. Børnene kan starte fra de er 2 år og 9 måneder gamle.

 

Lige nu er vores venteliste så lang at vi har valgt ikke at opskrive flere børn i 2020 og 2021. 

I starten af 2022 vi vi igen åbne vores ventelister for opskrivning. Søskene kan dog fortsat opskrives på vores venteliste.

 

Børnene skrives normalt op i den rækkefølge de melder sig til. Søskende har fortrinsret til pladserne.

Beslutninger om optagelse træffes af den daglige leder samt TitiBo-gruppens direktør.

Det koster 250 kr. i ventelistegebyr. Pengene indsættes på konto 7630-1017844. Skriv venligst VL og barnets navn i emnelinien.

Af gebyret doneres 50 kr til UNICEFs arbejde med børn i hele verden. Donationen ses som en del af vores arbejde med FN’s 17 verdensmål.

 

Krudthus’s åbningstid er 7.00 til 17.00 alle ugens dage.

I skolernes ferier kan åbningstiden være lidt kortere.

En gang om måneden er der nødpasning fra kl. 16, da personalet afholder personalemøde. Undtagelse er juli måned. Datoer for hele året udmeldes sammen med årshjulet i januar måned.

 

Lukkedage:

Vi holder lukket 24.dec – 1. januar samt

fredag efter Kristi himmelfartsdag (22. maj i 2020) og

Grundlovsdag 5. juni.

Vi afholder 1 pædagogisk dag om året, hvor børnene opfordres til at holde fri og der kun etableres en nødpasningsordning. I 2020 er det 9. oktober

Vi afholder 1 TiTiBo pædagogisk dag, hvor vi holder lukket. I 2020 er det 20. november.

 

Kontakt oplysninger:

Skovbørnehaven Krudthus

Stumpedyssevej 60

3450 Allerød

 

Vores telefonnumre er:

Fastnet/mobil: 35104762/30136129 

Græshopperne/Martin: 31144665

Sommerfuglene/Annette/Christian: 30136129/42224226

(Mobil-dækningen er varierende i området, så send en SMS, hvis du ikke kommer igennem første gang.)

Vores email adresse er: krudthus@titibo.dk

 

Forældrebetalingen er i 2019:

for børn over 3 år 1900 kr.

for børn under 3 år 3600 kr

Der betales alle årets måneder.

Betaling skal ske til Krudthus’ konto i Handelsbanken reg.nr. 7630 konto nr. 1017844 så beløbet er til rådighed på vores konto senest den 1. hverdag i måneden. Angiv venligst barnets for- og efternavn ved betalingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Krudthuset med minimum 1 måneds varsel til den sidste i måneden.

Søskenderabat ydes fra bopælskommunen. Det er også i egen bopælskommune, man skal søge om fripladstilskud. Vi fratrækker søskenderabatter eller fripladstilskud i fakturaen til forældrene. Herefter opkræver vi rabatten/tilskuddet hos bopælskommunen

Forældrene har fravalgt madordning.

 

Børnene er fordelt i to grupper (græshopperne og sommerfuglene) efter alder og modenhed. Til hver gruppe er tilknyttet to til tre faste voksne.

Græshopperne: De yngste børn, som langsomt bliver vænnet til livet i den store skov. De bruger oftere vores kæmpe store have til at lege i og bevæge sig, mens de andre børn er i skoven. De opbygger venskaber, synger, laver fælleslege, holder samling, lærer om naturen og får lært en masse rim og remser. De bliver gradvist sluset ud i skoven via små ture til genkendelige steder. Her er der stor fokus på at blive selvhjulpen.

Sommerfuglene: Børnene er godt på vej til at lære skovens mange muligheder og gemmesteder at kende. De kender reglerne for at færdes i skoven og er klar til større udfordringer både fysisk og mentalt. De går lange ture med mulighed for f.eks. at lege ved Donse og finde uopdagede legesteder.

Vi dyrker alle sammen at være en god ven og at hjælpe hinanden.

En gang om ugen i vinter halvåret er der ”skolegruppe” hvor de kommende skolebørn leger med tal og bogstaver, lærer nyt om verden, hinanden og sig selv. Her har vi ekstra fokus på samarbejde, opmærksomhed, fordybelse og kollektive beskeder. 

I sommerhalvåret har vi allesammen BIB  (Børn i bevægelse). Vi voksne skiftes til at sætte gang i diverse danse/bevægelser/lege. Alle er med og musikken og glæden er høj!

Vores skovtid er typisk fra 10-14.

Når vi kommer hjem fra skoven, har hver gruppe ’frugt-samling’. Det er ca. kl. 14 og her hører vi en fortælling, læser historie eller snakker om, hvad vi har oplevet i løbet af dagen.