top of page
  • Forfatters billedeTitiBo

Private institutioner og udbytte

Opdateret: 20. jul. 2021

Politisk statement af Susanne Falk

Regeringen, Radikale venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten har i forbindelse med finansloven for 2021 indgået aftale om at forbyde etablering af private daginstitutioner, der kan trække overskud ud af driften.


Jeg tror, at alle inden for feltet er enige om, at der ikke kan tjenes penge på at drive dagtilbud. Ca. 85 % af omkostningerne går til løn. Hvis der spares på antallet af medarbejdertimer eller på medarbejdernes kvalifikationer, vil det kunne mærkes på kvaliteten.


Forældrene kan skifte dagtilbud med 1 måneds varsel. Dårlige private institutioner kan simpelthen ikke overleve (i modsætning til kommunale institutionerne, som modtager børn fra den kommunale pladsanvisning uanset hvor dårlige – eller gode - de er).

Hvis det lykkes for os at skabe lidt overskud sammen, er der typisk brug for at beholde overskuddet i virksomheden for at polstre imod fremtidige dårlige år med langtidssygdom, barsel eller andet uforudset, eller måske at spare sammen til at starte en ny privat daginstitution.


Det koster min. 1 mio. og nærmere 2 mio. at starte en ny institution, hvis man er så heldig at kunne finde en egnet ejendom, der kan lejes og godkendes til formålet. Skal ejendommen købes og ombygges først bliver det naturligvis meget dyrere. Huset skal istandsættes, inventar skal købes, haven/legepladsen indhegnes og indrettes og medarbejdere skal ansættes – også før der er startet et eneste barn. Hele denne opstarts-investering skal forrentes og afdrages inden der måske bliver plads til løn til ejeren eller lidt overskud.


I 18 år har vi – ledelse og alle vores dygtige medarbejdere i TitiBo-gruppen – knoglet i mod alle odds (og jeg kan nævne mange former for benspænd) for at levere omsorg og pædagogik af høj kvalitet. Vi er underlagt pædagogisk tilsyn, revision, arbejdstilsynet, levnedsmiddeltilsynet, legepladstilsyn og ikke mindst daglig kritisk forældre-tilsyn.

Med den politiske aftale, der nu er indgået, kan vi ikke få lov til at fortsætte som en almindelig privat virksomhed som alle andre – tandlæger, læger, fysioterapeuter og mange andre omsorgs- eller uddannelses-virksomheder, der er i stand til at forvalte de penge, de får som indtægt på en fornuftig måde.


I TItiBo-gruppen lykkedes det at få økonomien i hver dagtilbud til at hænge sammen (uden overskud) ved at vende hver en 5-øre; skrive på bagsiden af papirerne, købe genbrugsmøbler, male selv, takke vores forældre for uendelig mange former for hjælp og generelt trylle og hekse.


I fælleskassen er vi gået ned i tid for at konsolidere virksomheden. Det opsamlede ”fedt på nerverne” har vi investeret i fornuftige værdipapirer (med de risici der også følger med dette). Og først når vi er solidt konsolideret, kan der måske udbetales lidt kompensation for mange års hårdt arbejde, bekymringer og risici og manglende løn til mig som ejer. Som tak sendes denne mistillidserklæring. Kun det offentlige monopol er tilsyneladende godt nok. Det er dælme op ad bakke at være samfundsansvarlig og risikovillig entreprenør i dette land! 

Fakta


  • TitiBo-gruppen har eksisteret i 18 år som Aps 100 % ejet af Susanne Falk.

  • Hver enkelt institution har i alle 18 år været drevet som non-profit enhed med selvstændigt revideret regnskab.

  • Hver institution har i alle årene betalt en fast %-sats til fælleskassen til hhv. administration (1-3%) og til fælles aktiviteter og ledelse (3,5 %)(aktiviteter, der svarer til alt det kommunerne udfører i områdeledelse, sektionsledelse, IT-afdeling og HR-afdeling).

  • Har institutionen haft underskud, har den ”lånt” pengene rentefrit af fælleskassen (helt uden risiko fra kommunen – udelukkende Susanne Falks risiko)

  • Alle overskud er forblevet i institutionens regnskab (i modsætning til mange kommunale institutioner, der kun har adgang til at overføre et vist overskud fra det ene år til det andet uden at resten inddrages til det store kommunale budget).

  • TitiBo-gruppens samlede regnskaber er offentligt tilgængelige i Erhvervs-og selskabsregistret. Hver enkelt institutions regnskaber er alle årene blevet sendt til den kommune, som institutionen er godkendt i.

  • TitiBo-gruppens fælleskasse har 2 medarbejdere ansat: udviklingschef Lilian Bjelke og direktør Susanne Falk. Susanne Falks løn udgjorde i 2020 kr. 53.900 kr. pr. måned + pension. Begge medarbejdere arbejder fra hjemmearbejdsplads uden kompensation for husleje eller forplejning. Der ydes km-godtgørelse ved kørsel mellem børnehusene.

  • TitiBo-gruppen har haft følgende overskud. Vi betaler skat af evt. overskud (i modsætning til kommunale institutioner) og har udbetalt udbytte til Susanne Falk som følger:

I 2013 + 2017 og 2018 har der været udbetalt udbytte på hhv. 75.000 og 2 x 100.000 kr. I 2017 og 2018 var begge ledere i TitiBo på halv løn i en længere periode. Fra 2011 til 2019 er der genereret et overskud på værdipapirer.
Tabel over overskud og udbytte i TitiBo-gruppen 2010-2019

 

244 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

GDPR

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page