top of page
 • Forfatters billedeTitiBo

TitiBo-gruppen er:

Opdateret: 20. jul. 2021

Et meningsfuldt fællesskab med

 • Fælles menneskesyn, mission, vision og værdier

 • Fælles pædagogisk inspiration fra Reggio Emilia

 • Fælles ledergruppe

 • Fælles faglig udvikling

 • Fælles infrastruktur og værktøjskasse

Hvor vi bruger hinanden til at

 • Udvikle den enkelte institutions faglige og ledelsesmæssige kompetence

 • Håndtere de nye krav, udfordringer og muligheder der kommer ude fra

 • Udvikle, dele og importere spidskompetencer og særlige ressourcer

 • Hente støtte i vanskelige situationer

 • Deler erfaringer og materialer

TitiBo-gruppens institutioner er selvstændige enheder med hver sin profil.


Børnehusene ligger i 4 forskellige sjællandske kommuner: Køge, Lejre, Frederikssund og Fredensborg. Vores børn bor i 10 forskellige kommuner, da man sagtens kan vælge dagtilbud i en anden kommune end der, hvor man bor.


Alle institutioner drives af TitiBo-gruppen. Det betyder at TitiBo-gruppen har ansvar for ledelse, økonomi, administration, personale og fagligt indhold og udvikling.


Vi er 3 puljeinstitutioner: Gemsevejens Børnehus, Børnehsuet Ammershøj og Børnehuset Møllevang og 2 privatinstitutioner: Skovbørnehaven Krudthus og Agersøgård Skov- og Naturbørnehave. Puljeinstitutionerne drives under en driftsaftale med de respektive kommuner. Privatinstitutionerne er godkendt i bopælskommunen. Du kan læse om de forskellige driftsformer i dagtilbudsloven.


Alle institutioner er under tilsyn fra den lokale kommune.


Vi arbejder non-profit og hver institution har eget budget.


TitiBo-gruppen ER vores medarbejdere. Vores medarbejdere har høj faglighed – typisk af forskellig art. Vi arbejder hele tiden med kompetenceudvikling på rigtig mange måder. Se mere om vores aktiviteter i TitiBo-akademiet.


Vi har overenskomster gennem DI med hhv. BUPL for pædagoger og FOA for pædagogmedhjælpere. Som medlem af DI følger vi desuden overenskomster for vores øvrige medarbejdere.


Lilian Bjelke og Susanne Falk udgør TitiBo-gruppens daglige ledelse. Vi mødes med alle ledere til ledermøder hver 2. måned. Lilian og Susanne kommer desuden ude i alle børnehusene minimum 1. gang om måneden - i perioder langt oftere.


682 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

GDPR

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page